หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1

หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1

หนังสือ Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 เขียนโดย Nancy และ Randall Faber เป็นหนังสือเรียนเปียโน ขึ้นพื้นฐาน หรือเป็นหนังสือเรียนเปียโนเล่มแรก สำหรับผู้เริ่มต้น ที่ไม่เคยเรียนเปียโนมาก่อน ที่ได้รับความนิยมมากทั่วโลกเล่มหนึ่ง สำหรับผู้ใหญ่ สามารถมานำมาใช้ เรียนเปียโนด้วยตัวเอง

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ได้ออกแบบมา สำหรับครูเพื่อใช้สอนเปียโนสำหรับผู้ใหญ่ แต่เนื่องจาก ปัจจุบันมีสื่อการสอนมากมายบนอินเตอร์เนท และ YouTube .. ทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ ประกอบการฝึก มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ได้อย่างดี

Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Adult Piano Adventures All-In-One Piano Course Book 1

 • Book Title: Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1: Lessons – Technique – Theory
 • Authors: Nancy and Randall Faber
 • Series: Faber Adult Piano Adventures All-In-One Course
 • Dimensions: 231.14 x 294.64 x 15.24mm, 566.99g
 • Page Count: 177 Pages
 • Format: Piano Book & CD/DVD Set
 •  1616773022
 •  9781616773021
 • Language: English

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 นี้ สามารถทำให้ผู้ใหญ่ ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนเปียโน สามารถเล่นดนตรีได้อย่างสนุก และมีความสุข ขณะเดียวกัน ได้เรียนรู้ทฤษฎีดนตรี พัฒนาการอ่านโน้ตดนตรี และเล่นบทเพลงต่าง ๆ

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยบทเรียน บทฝึก เทคนิคต่าง ๆ แบบฝึกหัด รวมทั้งความรู้ด้านดนตรี รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ที่เรียกว่า All-In-One ในเล่มแรกนี้ จะเริ่มต้นด้วยการเรียนพื้นฐานโน้ตดนตรี การเล่นคอร์ท ตลอดถึงเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของดนตรี แต่ละบทเรียน จะมีการจัดลำดับอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้การเรียนเปียโน สามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ เป็นไปอย่างธรรมชาติมากที่สุด

นอกจากหนังสือแล้ว ยังมี CD/DVD เพื่อใช้ประกอบในการเรียนเปียโน ทำให้ผู้มีเรียน มีความคุ้นเคยกับบทเพลง เล่นได้ในจังหวะที่แม่นยำ และ สร้างเสียงตัวโน้ตที่ถูกต้อง

เพลงที่ใช้ฝึกในเล่มนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกเพลง Amazing Grace, The Can-Can, Catch A Falling Star, Danny Boy, Eine Kleine Nachtmusik, The Entertainer, Greensleeves, The Lion Sleeps Tonight และเพลงอื่น ๆ ทั้งเพลงแนวป๊อป และเพลงคลาสสิค อีกหลากหลาย ไม่น้อยกว่า 60 เพลง

Contents:

 • Unit 1 Introduction to Playing
 • Unit 2 Orientation to the Staff
 • Unit 3 Reading Reinforcement
 • Unit 4 More About Staff Reading
 • Unit 5 More Bass Clef Note Reading
 • Unit 6 Eighth (8th) Notes
 • Unit 7 Treble Space Notes: F-A-C-E
 • Unit 8 Treble C PetascaleUnit 9 G Pentascales in 3 Locations
 • Unit 10 Sharps and Flats
 • Unit 11 Intervals: 4ths, 5ths, 6ths
 • Unit 12 The C Major Scale
 • Unit 13 The G7 Chord
 • Unit 14 Primary Chords in C Major I-IV-V7
 • Review Piece
 • Major Pentascales & Cross Hand Arpeggios
 • Dictionary of Musical Terms

ตัวอย่างบทเรียน ในหนังสือ

เริ่มต้นด้วยทฤษฎีดนตรี

หนังสือ เรียนเปียโนด้วยตัวเอง Faber Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 Music Theory

ฝึก Lead Sheet in G Major

หนังสือ เรียนเปียโนด้วยตัวเอง Faber Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 Lead Sheet in G Major

ฝึกบทเพลง The Lion Sleeps Tonight

หนังสือ เรียนเปียโนด้วยตัวเอง Faber Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 The Lion Sleeps Tonight

บทเพลงสำหรับฝึก

บทเพลงที่ใช้ฝึก ใช้เรียนเปียโน ในหนังสือเล่ม มีไม่น้อยกว่า 60 เพลง เช่น Amazing Grace, Greensleeves, Happy Birthday, Home on the Range, Jingle Bells, Minuet in G, The Entertainer, และ When the Saints Go Marching In เป็นต้น

เพลงทั้งหมดในหนังสือ มีต่อไปนี้ครับ

 • 500-Year-Old Melody
 • African Celebration
 • Alexander March
 • Amazing Grace
 • American Fiddle Tune
 • Banuwa
 • Camptown Races
 • Can-Can
 • Catch a Falling Star
 • Chant of the Monk
 • Chinese Kites
 • Danny Boy
 • Eine Kleine Nachtmusik
 • English Folk Song
 • For He’s a Jolly Good Fellow
 • French Dance
 • French Minuet
 • Gavotte
 • Greensleeves
 • Half-Time Band
 • Happy Birthday
 • Home on the Range
 • Hungarian Dance
 • Ice Skaters
 • Jingle Bells
 • May Dance
 • Merrily We Roll Along
 • Midnight Ride
 • Minuet in G
 • Moon on the Water
 • Morning
 • Musette
 • New Age Sounds
 • New World Symphony Theme
 • Nobody Knows the Trouble I’ve Seen
 • Ode to Joy
 • Polovtsian Dance
 • Promenade
 • Reveille
 • Rise and Shine
 • Roman Trumpets
 • Romance
 • Royal Procession
 • Russian Folk Song
 • Shepherd’s Song
 • Shining Stars
 • Simple Gifts
 • Sixth Sense
 • Sleeping Beauty Waltz
 • Summer Mountain Rain
 • Surprise Symphony
 • Taps
 • The Carnival of Venice
 • The Entertainer
 • The Lion Sleeps Tonight
 • The Marriage of Figaro
 • Theme by Mozart
 • Trumpet Concerto
 • Trumpet Voluntary
 • Vive La France!
 • When the Saints Go Marching In

เราจะเห็นว่า ในหนังสือเรียนเปียโน สำหรับผู้ใหญ่เล่มนี้ ซึ่งเป็นเล่มแรก ของ Faber Adult Piano Adventures All-In-One Course บทเพลงที่ใช้ฝึกส่วนใหญ่ มีทั้งเพลงคลาสสิค และเพลงป๊อป ที่หลากหลาย คุ้นหูกัน และไม่ยากมากนัก เหมาะสำหรับมือใหม่

แต่ผมมั่นใจว่า คนที่เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จากหนังสือเล่มนี้ จนจบสมบูรณ์ จะสามารถนำความรู้พื้นฐาน ความชำนาญ ไปเล่นเพลงอื่น ๆ ที่ยากและซับซ้อนขึ้น สามารถเล่นเพลงที่ตัวเองชื่นขอบ ได้โดยไม่ยากครับ ไม่ว่าจะเป็น เพลงไทยร่วมสมัย เพลงสตริง ลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงเพื่อชีวิต เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิค หรือเพลงสากล อื่น ๆ

คนที่เลือกใช้หนังสือเล่มนี้ “Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1” เป็นเล่มแรกในการฝึกเรียนเปียโน ด้วยตัวเอง สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านขายเครื่อดนตรี ร้านขายเปียโน หรือร้านหนังสือดนตรี หรือ อีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อน ๆ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ ได้ครับ

สำหรับคนที่เรียนเล่มนี้จบแล้ว สามารถเรียนต่อเล่มสอง Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 2 ครับ เป็นหนังสือเล่นต่อเนื่องกัน มีทฤษฎีดนตรี เทคนิค แบบฝึกหัด และบทเรียนที่ยากขึ้น และหลากหลายขึ้นครับ

หรืออาจจะไปดูหนังสือเพลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เพลงคลาสสิค เพลงป๊อป หรือเพลงแนวอื่น ๆ ที่ตัวเองชื่นชอบ มาเล่นได้ .. นอกจากนี้ ยังมีหนังสือ แบบฝึกหัด และฝึกเทคนิค ตั้งแต่ขึ้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง อีกหลายเล่มซึ่งเป็นที่นิยมกันครับ เช่น ..

 • HANON: The Virtuoso Pianist in Sixty Exercise (Schirmer’s Library of Musical Classics, Vol. 925)
 • SCHMITT : Preparatory Exercises Op.16(Schirmer’s Library of Musical Classics, Vol. 434)

นอกจากนี้ ลองเลือกดูหนังสือเล่มอื่น ๆ ในกลุ่มของ Faber Adult Piano Adventures Book หรือ หนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano All-In-One Books หรือ หนังสือเรียนเปียโนที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ ได้ที่นี่ครับ

ส่วนมือใหม่ สำหรับคนที่ต้องการ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สามารถเรียนรู้เปียโนเบื้องต้น การเลือกซื้อเปียโนสำหรับมือใหม่ การเลือกหนังสือ และวิธีเรียนเปียโนที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ .. เริ่มต้น เรียนเปียโนด้วยต้นเอง ที่นี่ครับ

หากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ คนใดที่มีคำถาม เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ เกี่ยวกับหนังสือเรียนเปียโนเล่มอื่น ๆ หรือ เกี่ยวข้องกับการฝึกเปียโน สามารถโพสต์ข้อความ ไว้ใน Comment Box ด้านล่างนี้ครับได้นะครับ ผมจะตอบโดยด่วน ขอบคุณมากครับ

2 thoughts on “หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1”

Leave a Comment