การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

การเรียน เปียโน ด้วยตัวเอง Alfred All-In-One 1

การฝึกเล่นเปียโนด้วยตัวเอง

การเรียนเปียโนด้วยตัวเองนี้ ได้อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 – All-In-One Course (อาจจะมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ประกอบการศึกษาด้วย) โดยการศึกษาจากตำรา และคำแนะนำต่างๆ ใน YouTube นำมาฝึกเล่นเปียโนด้วยตัวเอง และอัดบันทึกวิดีโอ เก็บไว้ใน YouTube เพื่อใช้ในการทบทวน หาจุดบกพร่องและแก้ไข และวิดีโอนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ คนอื่นๆ ที่สนใจเรียนหรือฝึกเปียโนด้วยตัวเองครับ

การฝึกเปียโนด้วยตัวเอง เรียงตามวันที่ฝึก