DAY 2 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง ตำแหน่งโน้ต C มือซ้าย และ Whole Note

วันนี้เป็นวันสองในการเรียนเปียโนด้วยตัวเอง เรามาศึกษาตำแหน่งโน้ต C สำหรับมือซ้าย (Left Hand C Position) และ โน้ตตัวกลม (Whole Note) ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 Adult All-In-On Course ในหน้า 16 และ 17 กันครับ

Day 2 การเรียน เปียโน ด้วยตัวเอง (1)

DAY 2 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง ตำแหน่งโน้ต C มือซ้าย และ Whole Note

นิ้วก้อยมือซ้าย หรือนิ้ว 5 วางอยู่ในตำแหน่งโน้ตตัว C ด้านเสียงต่ำ (อยู่ด้านซ้ายของตำแหน่ง Middle C) ส่วนนิ้วอื่น ๆ วางเรียงกันไป ตามรูป

Left Hand C Position 1

สำหรับโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น สำหรับมือซ้าย เราเรียกว่า Bass Staff มีเครื่องหมาย กุญแจฟา หรือ Bass Clef Sign กำกับอยู่ด้านหน้า ดูตำแหน่งของโน้ต C D E F G บนบรรทัด 5 เส้น เปรียบเทียบกับ ตำแหน่งบนคีย์เปียโน ตามรูปภาพ BASS STAFF

ข้อสำคัญ จุดเป็นเป็น สิ่งสำคัญมากสำหรับมือใหม่ เราจะเห็นว่า ตัวโน้ตในบรรทัด 5 เส้น ของ Treble Staff  (ที่ศึกษาวันก่อน) และ Bass Staff เป็นโน้ตคนละตัวกัน ถึงแม้ว่า จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน คงต้องใช้เวลาพอสมควร ในการทำความคุ้นเคยกัน ตัวโน้ตของ Treble Staff และ Bass Staff

การฝึก Left Hand Warm-Up

ฝึกมือซ้าย เล่นโน้ต C D E F G เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการอ่านโน้ตบน BASS STAFF

สังเกตุการเขียนหางของตัวโน้ต ถ้าตัวโน้ตอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของบรรทัด 5 เส้น หางของตัวโน้ตจะเขียนขึ้นบน แต่ถ้าตัวโน้ตอยู่บนหรือเหนือกว่าเส้นกลางของบรรทัด 5 เส้น หางของตัวโน้ตจะเขียนลงล่าง ดูในภาพ Left Hand Warm-Up

Lefr Hand Warm-Up

วิดีโอการฝึกเปียโน Left Hand Warm-Up

The While Note หรือ โน้ตตัวกลม

โน้ตตัวกลม 1 ตัว จะมีค่าเป็น 4 จังหวะ หรือ เท่ากับโน้ตตัวดำ 4 ตัว หรือ เท่ากับโน้ตตัวขาว 2 ตัว

The Whole Note 1

ฝึกเพลง Aura Lee

เมโลดี้เพลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเพลง Love Me Tender ที่ร้องโดย Elvis Presley

Aura Lee

วิดีโอฝึกเปียโน เพลง Aura Lee

ย้ำกันอีกครั้งครับ การฝึกเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง ต้องมีการอ่านหลาย ๆ รอบ ทำความเข้าใจในทุกเรื่องให้ชัดเจนก่อนการฝึก และเมื่อเริ่มต้นฝึก ให้ฝึกช้า ๆ ๆ ๆ หลาย ๆ รอบ ให้ สายตา สมอง นิ้วมือ มีความคุ้นเคย ไม่ต้องรีบร้อนนะครับ และอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือ ต้องฝึกทุกวัน วันละ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงครับ

ใครมีข้อสงสัยในเรื่องใด หรือมีคำแนะนำใดๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ในการเรียนเปียโนด้วยตัวเอง กรุณาใส่ข้อความของท่านไว้ที่ Comment Box ด้านล่างนี่นะครับ ขอบคุณมาก และขอให้สนุกกับการฝึกหัด เรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันแรก

เจอกันในตอนต่อไป DAY 3 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง รู้จัก The Grand Staff ครับ

Leave a Comment