15 เหตุผล ดี ๆ ทำไมเราควรเรียนเปียโน

20 เหตุผล ดีๆ ทำไมเราควร เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง

“When you play, never mind who listens to you.” – Robert Schumann ในประเทศไทย จะพบว่า คนส่วนใหญ่ที่เรียน หรือฝึกเล่นเปียโน จะเป็นเด็ก ๆ (ตามความต้องการของ คุณพ่อ คุณแม่) หรือไม่ก็ เป็นนักเรียนที่ สนใจดนตรี แล้วเรียนสมัครเรียนในสาขา เปียโน .. แต่ จากการศึกษา พบว่า การเรียนเปียโน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ มีประโยชน์มากมาย ทั้งในเรื่อง สติปัญญา อารมณ์ความรู้สึก กายภาพ ส่วนตัว หรือด้านสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยเกษียร ควรที่จะฝึกหัดเล่นเปียโน เป็นอย่างยิ่งครับ ทำไมเราควรเรียนเปียโน มาดู 15 เหตุผลดี ๆ กันครับ ทำให้ความจำดีขึ้น จากการวิจัยพบว่า คนที่เรียนเปียโน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เมื่อฝึกหัดเล่นเปียโนไปได้ … Read more