หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน CZERNY - Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op 599

แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเอง อีกเล่มครับ หนังสือเล่มนี้ “CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599” เขียนโดย Carl Czerny เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลก อีกเล่มหนึ่งครับ เหมาะสำหรับนักเปียโนขั้นกลางและขั้นสูง หรือนักเปียโนมือใหม่ ที่มีประสบการณ์ การเล่นเปียโนมา ประมาณ 1-2 ปี สามารถอ่านโน้ต และใช้นิ้วได้อย่างถูกต้อง หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599 Booktitle: CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599 (SCHIRMER’S LIBRARY … Read more

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op 16 Preparatory Exercises for the Piano 2

แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ หนังสือเล่มนี้ “SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano” เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลก อีกเล่มหนึ่งครับ เหมาะสำหรับนักเปียโนขั้นกลางและขั้นสูง หรือนักเปียโนมือใหม่ ที่มีประสบการณ์ การเล่นเปียโนมา ประมาณ 1-2 ปี สามารถอ่านโน้ต และใช้นิ้วได้อย่างถูกต้อง หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT – Preparatory Exercises, Op.16 for the Piano Booktitle: SCHMITT – Preparatory Exercises, Op.16 for the Piano (SCHIRMER’S LIBRARY OF MUSICAL CLASSICS Vol.434) Authors: Aloys Schmitt Series: Schirmer’s Library of … Read more

หนังสือฝึกเปียโน Alfred’s Piano Technique: The Complete Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences

หนังสือฝีกเปียโน Alfreds Piano Technique The Complete Book of Scales Chords Arpeggios Cadences

ถ้าคุณถามนักเปียโนมืออาชีพว่า “ทำอย่างไร ถึงจะเล่นเปียโนได้เก่ง ไพเราะ” .. เค้าก็จะถามกลับมาว่า “คุณฝีก scales มากแค่ไหนละ” แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ หนังสือเล่มนี้ “The Complete Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences” เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเปียโนมือใหม่ หรือมืออาชีพ ไม่ว่าจะเพิ่มเริ่มต้นหัดเล่นเปียโน หรือมีประสบการณ์ในการเล่นเปียโนมาหลายปีแล้วก็ตาม การฝึกเทคนิคการเล่นเปียโน ทั้งในเรื่องของScales, Chords, และ Arpeggios เป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้สามารถเล่นเปียโนได้ดี จำเป็นต้องมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกวัน หนังสือฝึกเปียโน Alfred’s Basic Piano Library: The Complete Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences Booktitle: The Complete Book … Read more

หนังสือฝึกเปียโน HANON: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano

หน้งสือฝึกเปียโน Hanon The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano

แนะนำ หนังสือฝีกเปียโน ด้านเทคนิค ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลก หนังสือบทฝึก “Hanon: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano” เป็นแบบฝึกหัดสำหรับนักเปียโนทุกคน ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง (Intermediate / Advanced) มีทั้งหมด 60 แบบฝึกหัด เป็นการฝึกความแข็งแรงของนิ้วมือ ฝึก Scales ฝึก Arpeggios ฝึก Tremolos และเทคนิคการเล่นเปียโนอื่น ๆ HANON: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano Book Title: Hanon: The Virtuoso Pianist in Sixty Exercises for the Piano (SCHIRMER’S LIBRARY OF … Read more