เปียโนบรรเลง You Raise Me Up – Josh Groban – Piano Cover

เปียโนบรรเลง You Raise Me Up - Piano Cover

เพลง You Raise Me Up Song by: Secret Garden The album: Once in a Red Moon Released: March 26, 2002 Composer: Rolf Løvland Lyricist: Brendan Graham Source: Wikipedia.org เปียโนบรรเลง You Raise Me Up – Josh Groban Song: You Raise Me Up – Josh Groban Piano Cover by: Riyandi Kusuma เนื้อเพลง You Raise Me Up When … Read more