เปียโนไฟฟ้า YAMAHA YDP-144 Digital Piano

เปียโนไฟฟ้า YAMAHA YDP-144

A grand experience from a compact home piano แนะนำเปียโนไฟฟ้า สำหรับผู้เริ่มต้น YAMAHA YDP-144 Digital Piano เป็นหนึ่งในเปียโนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากรุ่นหนึ่ง จุดเด่นที่สำคัญของรุ่นนี้คือ ทางบริษัท Yamaha ได้มีการจำลองเสียงของแกรนด์เปียโน รุ่น Yamaha’s flagship 9′ CFX concert grand piano ทำให้ Yamaha YDP-144 มีเสียงที่สมจริงมาก เปียโนไฟฟ้ารุ่นนี้ ยังมีจุดเด่นที่สำคัญมาก อีกอย่างหนึ่งคือ คีย์บอร์ดมีเทคโนโลยีใกล้เคียงกับเปียโนอคูสติก คือ Graded Hammer Standard (GHS) ซึ่งเป็นที่ต้องการของ นักเปียโนมืออาชีพ นอกจากนั้น Yamaha YDP-144 ยังมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น iOS app “Smart Pianist” integration ยังเป็นรุ่นที่มีลักษณะ เป็นตู้ไม้ … Read more