โน้ตเปียโน เพลง Brother John

โน้ตเปียโนฟรี Brother John เมาคลีล่าสัตว์

เพลง Brother John เดิมเป็นเพลงกล่อมเด็ก ภาษาฝรั่งเศษ ขื่อว่า Frère Jacques ต่อมาได้มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อ Brother John สำหรับเมืองไทยเราจะคุ้นทำนองกันในเพลง เมาคลีล่าสัตว์ โน้ตเพลงเปียโน Brother John เป็นเพลงง่ายๆ สั้นๆ เหมาะสำหรับเด็ก หรือคนที่เพิ่มเริ่มฝึกหัดเล่นเปียโน หรือฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ โน้ตเปียโน เพลง Brother John สามารถ Download โน้ตเปียโนฟรี เพลง Brother John ได้ที่นี่ Source: PianoSongDownload.com  เนื้อเพลง Frère Jacques ภาษาฝรั่งเศษ Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous? Dormez-vous? Sonnez les matines! Sonnez les matines! Ding, dang, dong. Ding, dang, … Read more

DAY 9 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง The C Major Chord

Day 9 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง The C Major Chord

วันนี้ เรามาฝึกเปียโนด้วยตัวเองกัน โดยใช้หนังสือสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 – Adult All-In-One Course หน้าที่ 32 และหน้า 33 ครับ จะมีการเรียนคอร์ดเปียโนคอร์ดแรก คือ คอร์ด ซี เมเจอร์ (The C Major Chord) โดยฝึกการใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวา พร้อมกับฝึกเพลง Brother John หรือที่เราคุ้นกันคือ เพลง เมาคลีล่าสัตว์ และฝึกเพลง Here’s A Happy Song! กันครับ DAY 9 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง The C Major Chord The C Major Chord คอร์ดประกอบด้วยตัวโน้ต ตั้งแต่ 3 … Read more