โน้ตเปียโน เพลง Good King Wenceslas

โน้ตเปียโนฟรี Good King Wenceslas

เพลง Good King Wenceslas เป็นเพลงคริสมาส สำหรับร้องสรรเสริญพระเจ้า โน้ตเปียโนเพลงนี้ เป็นโน้ตง่ายๆ สำหรับเด็ก หรือผู้เริ่มต้น ฝึกหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตเปียโน เพลง Good King Wenceslas Source: pianosongdownload.com สามารถ Download ไฟล์ PDF โน้ตเปียโนฟรี ได้ที่นี่ เนื้อเพลง Good King Wenceslas Good King Wenceslas looked out On the Feast of Stephen When the snow lay ’round about Deep and crisp and even Brightly shone the moon that night … Read more

DAY 7 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก ที่ 4 และ 5

Day 7การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง Melodic 4ths 5ths

วันก่อนเราได้เรียนรู้เรื่อง Melodic Intervals 2nds & 3rds หรือโน้ตขั้นคู่ ที่ 2 และที่ 3 มาแล้ว วันนี้เรามาเรียนเปียโนด้วยตัวเอง ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก ขั้นคู่ที่ 4 และที่ 5 (Melodic 4ths & 5ths) และเราจะฝึกเพลงสั้นๆ ชื่อ Good King Wenceslas และ My Fifth กันครับ DAY 7 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก ที่ 4 และ ที่ 5 (Melodic 4ths & 5ths) ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course … Read more