DAY 6 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก Harmonic Intervals

Day 6 การเรียน เปียโน ด้วยตัวเอง

วันนี้เราจะมาศึกษาเปียโนด้วยตัวเอง จากหนังสือ หน้า 26 และ 27 ของ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 – All-In-One Course ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Harmonic Intervals หรือโน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก และฝึกสร้างความคุ้นเคยกับเพลง Rockin’ Intervals และเพลง Harmonica Rock กันครับ DAY 6 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เรื่อง Harmonic Intervals วันก่อนเราได้รู้จักกับ Melodic Intervals หรือขั้นคู่เมโลดิกมาแล้ว (เล่นโน้ตสองตัว โดยเล่นทีละตัว) ยังมีโน้ตขั้นคู่อีกแบบหนึ่งก็คือ Harmonic Intervals หรือ ขั้นคู่ฮาร์โมนิก ซึ่งเป็นการเล่นโน้ตสองตัวพร้อมๆ กัน โดยอาจจะเป็นโน้ต ขั้นคู่ที่ 1 ที่ 2 หรือ คู่อื่น ๆ … Read more

เรียนเปียโนเพลงป๊อป ด้วยตัวเอง กับครูเบลล์ 44 บทเรียน ฟรี

สอนเล่นเปียโนเพลงป๊อปครูเบลล์ เรียนเปียโนด้วยตัวเอง

หลายคนที่สนใจอยากจะเล่นเปียโนเป็น ด้วยตัวเอง อยากเล่นเพลงป๊อป ไม่อยากเรียนเปียโนคลาสสิค ลองดูคลิปวิดีโอชุดนี้ครับ เรียนเปียโนเพลงป๊อปกับครูเบลล์ ใน YouTube สอนกันฟรี ๆ ถึง 44 บทเรียน ครับ เนื้อหาเริ่มตั้งแต่มือใหม่ ไม่เคยจับเปียโนมาเลย คลอบคุมเนื้อหาและการฝึก ในเรื่อง การจัดคอร์ด การเล่นมือซ้าย การเล่น Accom เล่นเองร้องเอง หรือเล่นให้คนอื่นร้อง รวมไปถึงลูกสะบัดมือขวา และเทคนิคการเล่นเปียโนอย่างไรให้เพราะ ไม่น่าเบื่อ ครบสูตรสำหรับมือใหม่เลย เราสามารถดูวิดีโอ และฝึกไปพร้อม ๆ กันได้เลยครับ การสอนเล่นเปียโน เพลงป๊อป โดยครูเบลล์ 44 ตอน สอนเล่น Piano Pop ตอนที่ 1 – รู้จักเปียโน Pop และการเล่นเปียโนแบบอื่นๆ สอนเล่น Piano Pop ตอนที่ 2 – เรื่องการจับคอร์ด และหาคอร์ด สอนเล่น … Read more