DAY 8 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก ที่ 4 และ 5

Day 8 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราฝึกหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง เป็นวันที่ 8 แล้วครับ เรามาถึงหน้าที่ 30 และ 31 ในหนังสือเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 Adult All-In-One Course ซึ่งจะมาเรียนรู้ในเรื่อง Harmonic 4ths & 5ths หรือ โน้ตขั้นคู่ ฮาร์โมนิก ที่ 4 และ ที่ 5 ฝึกสร้างความคุ้นเคยกับตัวโน้ต ในบรรทัด 5 เส้น และการใช้นิ้วบนแป้นคีย์เปียโน พร้อมกับ ฝึกเล่นเพลง Jingle Bells ซึ่งเป็นเพลงคริสมาส ง่าย ๆ สำหรับเด็ก หรือมือใหม่ หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกเล่นเปียโนครับ DAY 8 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่ ฮาร์โมนิก ที่ 4 และที่ … Read more