โน้ตเปียโน เพลง Brother John

เพลง Brother John เดิมเป็นเพลงกล่อมเด็ก ภาษาฝรั่งเศษ ขื่อว่า Frère Jacques ต่อมาได้มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อ Brother John สำหรับเมืองไทยเราจะคุ้นทำนองกันในเพลง เมาคลีล่าสัตว์

โน้ตเพลงเปียโน Brother John เป็นเพลงง่ายๆ สั้นๆ เหมาะสำหรับเด็ก หรือคนที่เพิ่มเริ่มฝึกหัดเล่นเปียโน หรือฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ

โน้ตเปียโน เพลง Brother John

โน้ตเปียโน ฟรี Brother John - Piano Sheet Music

สามารถ Download โน้ตเปียโนฟรี เพลง Brother John ได้ที่นี่

Source: PianoSongDownload.com 

เนื้อเพลง Frère Jacques ภาษาฝรั่งเศษ

Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines! Sonnez les matines!
Ding, dang, dong. Ding, dang, dong.

เนื้อเพลง Brother John ภาษาอังกฤษ

Are you sleeping? Are you sleeping?
Brother John, Brother John,
Morning bells are ringing! Morning bells are ringing!
Ding, dang, dong. Ding, dang, dong.

Source: Wikipedia

โน้ตเปียโน เพลงอื่นๆ

สามารถ Download โน้ตเปียโน ฟรี เพลงอื่น ๆ สำหรับฝึกเปียโนด้วยตัวเองได้ ที่นี่

Leave a Comment