โน้ตเปียโน Au Claire De La Lune

เพลง Au Claire De La Lune เป็นเพลงพื้นบ้านฝรั่งเศษ (French Traditional Fold Music) เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับ แสงจันทร์ เป็นบทเพลง่ายๆ เหมาะกับการฝึกหัดเล่นเปียโนเบื้องต้น สำหรับมือใหม่ เรียนรู้การเล่นเปียโนด้วยตัวเองครับ

“By the light of the moon, My friend Pierrot, …

โน้ตเปียโน เพลง Au Claire De La Lune

โน้ตเปียโน Au Claire De La Lune - Piano Sheet Music

สามารถ Download ไฟล์ PDF โน้ตเปียโนฟรี เพลง Au Claire De La Lune ได้ที่นี่

เนื้อเพลง Au Claire De La Lune ภาษาฝรั่งเศษ

“Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot.
Ma chandelle est morte,
Je n’ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de Dieu.”

Au clair de la lune,
Pierrot répondit :
“Je n’ai pas de plume,
Je suis dans mon lit.
Va chez la voisine,
Je crois qu’elle y est,
Car dans sa cuisine
On bat le briquet.”

Au clair de la lune,
L’aimable Lubin;
Frappe chez la brune,
Elle répond soudain :
–Qui frappe de la sorte?
Il dit à son tour :
–Ouvrez votre porte,
Pour le Dieu d’Amour.

Au clair de la lune,
On n’y voit qu’un peu.
On chercha la plume,
On chercha du feu.
En cherchant d’la sorte,
Je n’sais c’qu’on trouva;
Mais je sais qu’la porte
Sur eux se ferma.

ความหมายเพลง ภาษาอังกฤษ

“By the light of the moon,
My friend Pierrot,
Lend me your quill
To write a word.
My candle is dead,
I have no light left.
Open your door for me
For the love of God.”

By the light of the moon,
Pierrot replied:
“I don’t have any pens,
I am in my bed
Go to the neighbor’s,
I think she’s there
Because in her kitchen
Someone is lighting the fire.”

By the light of the moon
Likeable Lubin
Knocks on the brunette’s door.
She suddenly responds:
– Who’s knocking like that?
He then replies:
– Open your door
for the God of Love!

By the light of the moon
One could barely see.
The pen was looked for,
The light was looked for.
With all that looking
I don’t know what was found,
But I do know that the door
Shut itself on them.

Source: Wikipedia

โน้ตเปียโน เพลงอื่นๆ

สามารถ Download โน้ตเปียโนฟรี เพลงอื่นๆ ได้ที่นี่

Leave a Comment