โน้ตเปียโน Lightly Row

โน้ตเปียโนเพลง Lightly Row เป็นโน้ตเพลงที่ให้ฝึกเล่นเปียโน สำหรับมือใหม่ หรือผู้เริ่มต้น เป็นโน้ตง่ายๆ เพลงไม่ยาว สามารถฝึก เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตัวโน้ต บรรทัด 5 เส้น สัญลักษณ์ต่าง ๆ และฝึกนิ้วมือ

โน้ตเปียโน Lightly Row

โน้ตเปียโนเพลง Lightly Row แบบเมโลดี้มือซ้ายและมือขวา

โน้ตเปียโนง่ายๆ เพลง Lightly Row

Source: PianoSongDownload.com สามารถ Download ไฟล์ PDF ฟรี โน้ตเพลง Lightly Row แบบเมโลดี้ ได้ทีนี่

โน้ตเปียโน Lightly Row แบบเล่นเมโลดี้มือขวา และเล่นคอร์ดมือซ้าย

โน้ตเปียโนง่ายๆ เพลง Lightly Row with Chord

Source: PianoSongDownload.com สามารถ Download ไฟล์ PDF ฟรี โน้ตเปียโน Lightly Row แบบเล่นเมโลดี้มือขวา และเล่นคอร์ดมือซ้าย ได้ที่นี่

เนื้อเพลง Lightly Row เพลงสำหรับเด็ก

Lightly row, lightly row,
O’er the glassy waves we go!
Smoothly glide, smoothly glide,
On the silent tide!

Let the winds and waters be
Mingled with our melody.
Sing and float, sing and float
In our little boat!

Far away, far away,
Echo in the rock at play;
Calleth not, calleth not,
To this lonely spot.

Only with the seabirds’ note
Shall our happy music float.
Lightly row, lightly row,
In our little boat!

โน้ตเปียโน เพลงอื่นๆ

Download โน้ตเปียโนฟรี เพลงอื่นๆ ได้ที่นี่

Leave a Comment