DAY 6 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก Harmonic Intervals

วันนี้เราจะมาศึกษาเปียโนด้วยตัวเอง จากหนังสือ หน้า 26 และ 27 ของ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 – All-In-One Course ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Harmonic Intervals หรือโน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก และฝึกสร้างความคุ้นเคยกับเพลง Rockin’ Intervals และเพลง Harmonica Rock กันครับ

Day 6 การเรียน เปียโน ด้วยตัวเอง

DAY 6 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เรื่อง Harmonic Intervals

วันก่อนเราได้รู้จักกับ Melodic Intervals หรือขั้นคู่เมโลดิกมาแล้ว (เล่นโน้ตสองตัว โดยเล่นทีละตัว) ยังมีโน้ตขั้นคู่อีกแบบหนึ่งก็คือ Harmonic Intervals หรือ ขั้นคู่ฮาร์โมนิก ซึ่งเป็นการเล่นโน้ตสองตัวพร้อมๆ กัน โดยอาจจะเป็นโน้ต ขั้นคู่ที่ 1 ที่ 2 หรือ คู่อื่น ๆ ก็ได้ การเขียนโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้น ถ้าตัวโน้ตติดกัน จะเขียนโน้ตติดกันด้านซ้ายและขวา ถ้าตัวโน้ตห่างกัน จะเขียนตรงกันในแนวตั้ง (หมายถึงเล่นออกเสียงพร้อมๆกัน) ลองดูรูปประกอบเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมครับ

โน้ตขั้นคู่ ฮาร์โมนิก Harmonic Intervals

โน้ตเพลง Rockin’ Intervals

โน้ตเปียโน เพลง Rockin' Intervals

เพลง Rockin’ Intervals เป็นเพลงสั้นๆ ง่ายๆ ใช้สำหรับฝึกโน้ต Harmonic Intervals ขั้นคู่ฮาร์โมนิก ที่ 2 และที่ 3 โดยมีจังหวะ 4/4 มีโน้ตตัวขาว และโน้ตตัวดำ มีตัวหยุด 1 จังหวะ และเครื่องหมาย Double Dots เพื่อย้อนไปเล่นตั้งแต่เริ่มต้น อีกหนึ่งรอบ

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมาย f อยู่ในห้องที่ 1 และห้องที่ 3 ตัว f ย่อมาจากคำว่า forte (ภาษาอิตาลี่) หรือ loud (เล่นเสียงดัง) ซึ่งเวลาเล่น จะเล่นให้มีเสียงดังกว่า ช่วงที่มีเครื่องหมาย mf (mezzo forte) หรือเสียงดังปานกลางครับ

ฝึกเพลง Rockin’ Intervals

ในหนังสือหน้าที่ 27 จะมีการพูดถึง ระยะห่างของโน้ต ฮาร์โมนิก ที่ 2 และที่ 3 อีกครั้ง และมีแบบฝึกหัด ให้เขียนตัวโน้ต (เช่น C, D, E, F, G) และระยะของตัวโน้ต (เช่น 2nd, 3rd) สามารถฝึกเขียนได้ในหนังสือครับ

โน้ตเพลง Harmonica Rock

โน้ตเปียโน เพลง Harmonica Rock

โน้ตเพลง Harmonica Rock เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ใช้ฝึก เพื่อสร้างความคุ้นเคย กับการเล่นโน้ตฮาร์โมนิก ขั้นคู่ที่ 2 และที่ 3 เป็นโน้ตเพลงที่มีจังหวะ 4/4 เล่นที่ระดับความดัง f (forte) หรือ loud โดยมีโน้ตตัวขาว โน้ตตัวดำ เครื่องหมายหยุดเต็มห้อง และเครื่องหมายเล่นย้อนไปจุดเริ่มต้นเพลง

ฝึกเพลง Harmonica Rock

มาถึงวันนี้ เราได้เรียนรู้โน้ตเปียโน ที่เรียกว่า Melodic Intervals และ Harmonic Intervals รวมทั้งฝึกเพลงเพื่อสร้างความคล่องสำหรับโน้ตทั้งสองแบบ เพื่อให้สามารถอ่านโน้ตและเล่นเปียโนได้อย่างถูกต้องและราบรื่น ตรงตามจังหวะที่กำหนดไว้ในโน้ตเพลง

เน้นกันอีกครั้งครับ ก่อนการฝึกควรอ่านโน้ต ศึกษาสัญลักษณ์ต่างๆ ให้เข้าใจ ควรฝึกทีละห้อง แต่ละบรรทัด แต่ละบนเพลง อย่างช้าๆ และหลายๆ รอบ .. สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกเปียโน หรือมือใหม่ .. เรื่องนี้สำคัญมากครับ .. ขอให้มีความสุขกับการฝึกเปียโนด้วยตัวเอง

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

และพบกันในตอนต่อไป DAY 7 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก ที่ 4 และ 5 ครับ

Leave a Comment