DAY 9 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง The C Major Chord

วันนี้ เรามาฝึกเปียโนด้วยตัวเองกัน โดยใช้หนังสือสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 – Adult All-In-One Course หน้าที่ 32 และหน้า 33 ครับ จะมีการเรียนคอร์ดเปียโนคอร์ดแรก คือ คอร์ด ซี เมเจอร์ (The C Major Chord) โดยฝึกการใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวา พร้อมกับฝึกเพลง Brother John หรือที่เราคุ้นกันคือ เพลง เมาคลีล่าสัตว์ และฝึกเพลง Here’s A Happy Song! กันครับ

DAY 9 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง The C Major Chord

Day 9 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง The C Major Chord

The C Major Chord

The C Major Chord

คอร์ดประกอบด้วยตัวโน้ต ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ในวันนี้เราจะศึกษาคอร์ดที่ชื่อว่า C Major ซึ่งประกอบด้วย โน้ต C E G หรือโน้ต โด มี และ ซอล โดยตำแหน่งของตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน จะอยู่ในตำแหน่งนิ้ว 1 3 และ 5 การเล่นโน้ตทั้ง 3 ตัวพร้อมกัน เราเรียกว่า Block Chord แต่ถ้าเราเล่นทีละโน้ต จะเรียกว่า Broken Chord ในบทนี้ เราจะฝึก C Major Chord เล่นแบบ Block Chord (เล่นโน้ตทั้ง 3 ตัวพร้อมๆ กัน) ครับ

ดูรูปประกอบ เพื่อความเข้าใจ ตำแหน่งของตัวโน้ต การใช้นิ้ว ทั้งมือซ้าย และมือขวา รวมถึง ตำแหน่งและการเขียนตัวโน้ต สำหรับคอร์ด C บนบรรทัด 5 เส้นครับ

ในหนังสือหน้า 32 จะมีแบบฝึกหัด สำหรับฝึก การจับคอร์ด C ทั้งมือซ้าย มือขวา และเล่นพร้อม ๆ กัน ควรฝึกตามแบบฝึกนี้ให้คล่อง ก่อนจะไปฝึกบทเพลงครับ

โน้ตเพลง Brother John

โน้ตเปียโน Brother John - Piano Sheet Music

โน้ตเพลง Brother John หรือที่เรารู้จักกันคือ เพลง เมาคลีล่าสัตว์ เป็นเพลงจังหวะ 4/4 โดยเล่นที่ความเร็ว Moderately Fast หรือ ความเร็วประมาณ 100 BPM แต่การฝึกตอนแรก ควรใช้ความเร็วช้า ๆ ประมาณ 60 BPM แล้วค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเล่นได้คล่องแล้วครับ

เพลงนี้ ความดังของเสียง คือ เล่นเบา (p) ในบรรทัดแรก และเล่นเสียงดัง (f) ในบรรทัดที่ 2 (เล่นให้เบากว่าเสียงดังที่เล่นในบรรทัดแรก โดยเสียงเบาหรือดังแค่ไหน ผู้เล่นเป็นคนกำหนดเอง) พร้อมกับฝึกการเล่น โน้ตตัวดำ โน้ตตัวขาว เครื่องหมายหยุด 1 จังหวะ เครื่องหมายหยุด 2 จังหวะ (Half Rest) และฝึกการเล่นคอร์ด C Major สำหรับมือซ้าย ศึกษาโน้ตและการใช้นิ้วให้เข้าใจก่อนเริ่มฝึกครับ

ฝึกเปียโนเพลง Brother John

โน้ตเปียโนเพลง Here’s A Happy Song!

โน้ตเปียโน Here's A Happy Song - Piano Sheet Music

เพลงนี้มีจังหวะเป็น 4/4 และเล่นเสียงดัง (f) เพลงนี้ เราจะฝึกการเล่นคอร์ด C Major มือขวา (โน้ต C E G) เครื่องหมายหยุดเต็มห้อง (Whole Rest) เครื่องหมายหยุด 2 จังหวะ (Half Rest) เครื่องหมายหยุด 1 จังหวะ (Quarter Rest)

และฝึกมือซ้ายให้คุ้นเคยกับ โน้ตตัวดำ โน้ตตัวขาว (ห้องที่ 2) โน้ตตัวกลม (ห้องที่ 4 และที่ 8) เครื่องหมายหยุด 1 จังหวะ รวมทั้งเครื่องหมาย Double Dots หรือ การย้อยไปเล่นตั้งแต่เริ่มต้นอีกหนึ่งรอบ สังเกตุโน้ตมือขวาในห้องที่ 4 ครับ เป็นการเล่น โน้ต F กับ G พร้อมๆ กัน .. ศึกษาโน้ตให้เข้าใจก่อนเริ่มฝึกครับ

ฝึกเพลง Here’s A Happy Song!

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

ย้ำกันอีกครั้งครับ สำหรับมือใหม่ ควรฝึกช้าๆ ซ้ำๆ หลายๆ รอบ จนสามารถเล่นได้คล่อง ก่อนไปฝึกบทต่อไปครับ ขอให้สนุกกับการฝึกหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง แล้วพบกับการฝึกในวันต่อไปครับ วันที่ 10 เป็นการฝึก โน้ตตัวที (ฺB) สำหรับมือซ้าย ครับ

Leave a Comment