DAY 21 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต E สำหรับมือซ้าย

Day 21 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาศึกษา หัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง โดยใช้หนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One ในหน้าที่ 64 และ 65 ครับ ในหนังสือหน้านี้ จะมีการแนะนำ โน้ตตัวมี หรือ E สำหรับการเล่นเปียโนมือซ้าย ศึกการเล่นคอร์ด G Major และ C Major อีกรูปแบบหนึ่ง และมีการฝึกหัดเล่นเปียโนเพลง Beautiful Brown Eyes กันครับ DAY 21 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต E สำหรับมือซ้าย โน้ตตัว E สำหรับมือซ้าย ในหนังสือหน้าที่ 64 มีรูปภาพแสดงตำแหน่งของโน้ตตัว E บนบรรทัด 5 เส้น สำหรับมือซ้ายในตำแหน่ง G Position และตำแหน่งของโน้ตตัว E … Read more

DAY 20 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือขวา

Day 20 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาห้ดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All0-In-One Course หน้าที่ 60 และ 61 กันครับ เนื้อหาในหนังสือเรียนเปียโนวันนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเล่นคอร์ด G Major และคอร์ด D7 สำหรับมือขวา จะมีการฝึก Block Chord และ Broken Chord มีการฝึกการใช้ Damper Pedal และฝึกเพลง Harp Song กันครับ DAY 20 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือขวา ดูรูปภาพในหนังสือหน้าที่ 61 แสดงตำแหน่งของคอร์ด G Major และคอร์ด D7 ทั้งตำแหน่งบนแป้นคีย์เปียโน … Read more

DAY 19 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้าย

Day 19 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราเรียนเปียโนด้วยด้วยตัวเอง จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 59 และหน้า 59 ครับ ในบทนี้เราจะศึกษา วิธีการเล่นเปียโนคอร์ด G Major และคอร์ด D7 สำหรับมือซ้าย และฝึกเปียโนเพลง The Cuckoo กันครับ DAY 19 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้าย ในหนังสือหน้าที่ 58 จะมีรูป อธิบายวิธีการจับคอร์ด G Major และ D7 บนแป้นเปียโน (สังเกตุตำแหน่งของ Middle C) รวมทั้งการเขียนโน้ตคอร์ดบนบรรทัด 5 เส้น ดูรูปประกอบเพื่อความเข้าใจครับ การกดคอร์ด G Major … Read more

DAY 17 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เครื่องหมายชาร์ป (#) – Sharp Sign

Day 17 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาฝึกหัดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เรื่องเครื่องหมายชาร์ป (#) หรือ The Sharp Sign และมาฝึกซ้อมเปียโนเพลง Money Can’t Buy Everything! กันครับ การเรียนวันนี้ เนื้อหาอยู่ในหนังสือเรียเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 52 ครับ DAY 17 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เครื่องหมายชาร์ป (# – The Sharp Sign) The Sharp Sign (#) เครื่องหมายชาร์ป (#) ในด้านดนตรี เป็นเครื่องหมาย ที่ใช้เขียนก่อนตัวโน้ตเพื่อบอกว่า ให้เล่นเสียงสูงขึ้นอีกเสียงหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแป้นคีย์เปียโนสีขาวหรือสีดำ ดูรูปภาพตัวอย่าง ตำแหน่งของตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน ในหนังสือหน้าที่ 54 เช่น โน้ต A … Read more

DAY 16 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง ตำแหน่ง G Position

Day 16 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

ที่ผ่านมา เราได้ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเอง เล่นตัวโน้ตในตำแหน่ง C (C Position) วันนี้เราจะมาเริ่มเล่นเปียโนในตำแหน่ง G (G Position) กัน พร้อมกับฝึก Melodic Intervals ฝึก Harmonic Intervals และฝึกหัดเล่นเพลง Love Somebody และเพลง A Friend Like You กันครับ เนื้อหาและแบบฝึกหัดอยู่ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 50 และหน้าที่ 51 ครับ DAY 16 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง G Position ในหนังสือหน้าที่ 50 มีรูปอธิบาย G Position มือซ้ายและมือขวา ทั้งตำแหน่งของตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน และตำแหน่งของตัวโน้ตบรรทัด 5 … Read more

DAY 15 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A คอร์ด C และคอร์ด F มือขวา

Day 15 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราจะฝึกเล่นเปียโนด้วยตัวเอง ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 46 และ 47 กันครับ เนื้อหาในหนังสือ เป็นการฝึกคล้ายๆ กับวันที่ผ่านมา แต่เป็นการ เล่นสลับกันของมือซ้ายและมือขวา โดยการฝึกการเล่นโน้ตตัว ลา (A) มือขวา ฝึกการจับคอร์ด C และคอร์ด F มือขวา พร้อมกับฝึกเพลงคริสมาส เพลง When The Saints Go Marching In โดยการเล่นเมโลดี้มือซ้าย และเล่นคอร์ดมือขวา DAY 15 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A คอร์ด C และคอร์ด F มือขวา โน้ตตัว ลา (A) สำหรับมือขวา ดูจากรูปภาพในหน้าที่ … Read more

โน้ตเปียโน เพลง รำวงวันลอยกระทง

โน้ตเปียโนฟรี เพลง ลอยกระทง

เพลงรำวงวันลอยกระทง หรือเพลงลอยกระทง แต่งโดยครูแก้ว อัจฉริยกุล และผู้ให้ทำนองคือ ครูเอื้อ สุนทรสนาน แห่งสุนทราภรณ์ เพลงนี้ได้แต่งตั้งแต่ ปี พ.ศ.2498 โน้ตเปียโน เพลง รำวงวันลอยกระทง โน้ตเปียโนเพลงรำวงวันลอยกระทง เป็นโน้ตเพลงง่ายๆ สั้นๆ เหมาะสำหรับเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นเปียโน มีจังหวะสนุกๆ สามารถเล่นวนไปมาได้หลายๆ รอบ โน้ตเพลงนี้ มีครูสอนเปียโนหลายคน ได้ทำโน้ต แจกฟรี ให้สำหรับนักเรียนไว้สำหรับฝึกหัดเล่น ขอขอบคุณมากครับ ใครสนใจหัดเล่นเพลงนี้ ลอง download มาฝึกเล่นเปียโนกันครับ โน้ตเปียโน เพลง ลอยกระทง เรียบเรียงโดย ดร.อชิมา พัฒนวีรางกูล โน้ตเปียโน เพลง ลอยกระทง เรียบเรียงโดย ครูเบลล์ โน้ตเปียโน เพลง ลอยกระทง เรียบเรียงโดย อ.เมธัส ธรรมลงกรต เนื้องเพลง รำวงวันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง … Read more

โน้ตเปียโน เพลง When The Saints Go Marching In

โน้ตเปียโนฟรี When The Saints Go Marching In

เพลง When The Saints Go Marching In หรือ Oh When The Saints เป็นเพลงคริสเตียน เกี่ยวกับนักบุญ ร้องกันในช่วงเทศกาลคริสมาส สำหรับโน้ตเปียโนเพลงนี้ เป็นโน้ตง่ายๆ สำหรับเด็ก หรือผู้ที่เริ่มต้นฝึก หัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง หรือเรียนเปียโนออนไลน์ โน้ตเปียโน เพลง When The Saints Go Marching In Source: pianotels.com เนื้อเพลง When The Saints Go Marching In Oh, when the saints go marching in Oh, when the saints go marching in Oh Lord I … Read more

DAY 13 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การเล่น Slurs และ Legato

Day 13 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง Slurs and Legato

วันนี้เรามาฝึกเปียโนด้วยตัวเอง เรียนเปียโนออนไลน์จาก YouTube และหัดเล่นเปียโน จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course ในหน้า 42 และหน้า 43 ครับ เนื้อหาการฝึกวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเล่น Slurs และ Legato ความแตกต่างระหว่าง Slurs และ Ties พร้อมกับฝึกเพลง What Can I Share? กันครับ DAY 13 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การเล่น Slurs และ Legato เครื่องหมายสเลอ (Slur) เครื่องหมาย Slur หรือเครื่องหมายโยงเสียง เป็นเส้นโค้งที่เขียนไว้บนตัวโน้ตที่ต่างกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อเป็นการบอกให้เล่นให้มีเสียงต่อเนื่องกัน ที่เรียกว่า Legato ทำให้เสียงดูนุ่มนวลและลื่นไหลเหมือนสายน้ำ ความแตกต่างระหว่าง Slurs … Read more

DAY 12 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จังหวะ 3/4 และ Dotted Half Note

Day 12 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราศึกษา ฝึกเล่นเปียโนด้วยตัวเอง ถึงหน้า 40 และหน้า 41 ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course แล้วครับ ในหน้านี้เราจะเรียนเรื่อง จังหวะ 3/4 Dotted Half Note และฝึกทบทวนการเล่นเปียโนเสียดัง-เบา (Dynamics) พร้อมกับฝึกเพลง Rockets กันครับ DAY 12 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จังหวะ 3/4 และ Dotted Half Note จังหวะ 3/4 Time Signature จังหวะ 3/4 หมายถึง แต่ละห้องมี 3 จังหวะ และแต่ละจังหวะมีค่าเท่ากับ โน้ตตัวดำ หรือ Quarter Note โน้ตประจุด (Dotted Half … Read more