DAY 21 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต E สำหรับมือซ้าย

Day 21 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาศึกษา หัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง โดยใช้หนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One ในหน้าที่ 64 และ 65 ครับ ในหนังสือหน้านี้ จะมีการแนะนำ โน้ตตัวมี หรือ E สำหรับการเล่นเปียโนมือซ้าย ศึกการเล่นคอร์ด G Major และ C Major อีกรูปแบบหนึ่ง และมีการฝึกหัดเล่นเปียโนเพลง Beautiful Brown Eyes กันครับ DAY 21 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต E สำหรับมือซ้าย โน้ตตัว E สำหรับมือซ้าย ในหนังสือหน้าที่ 64 มีรูปภาพแสดงตำแหน่งของโน้ตตัว E บนบรรทัด 5 เส้น สำหรับมือซ้ายในตำแหน่ง G Position และตำแหน่งของโน้ตตัว E … Read more

DAY 20 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือขวา

Day 20 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาห้ดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All0-In-One Course หน้าที่ 60 และ 61 กันครับ เนื้อหาในหนังสือเรียนเปียโนวันนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเล่นคอร์ด G Major และคอร์ด D7 สำหรับมือขวา จะมีการฝึก Block Chord และ Broken Chord มีการฝึกการใช้ Damper Pedal และฝึกเพลง Harp Song กันครับ DAY 20 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือขวา ดูรูปภาพในหนังสือหน้าที่ 61 แสดงตำแหน่งของคอร์ด G Major และคอร์ด D7 ทั้งตำแหน่งบนแป้นคีย์เปียโน … Read more

DAY 19 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้าย

Day 19 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราเรียนเปียโนด้วยด้วยตัวเอง จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 59 และหน้า 59 ครับ ในบทนี้เราจะศึกษา วิธีการเล่นเปียโนคอร์ด G Major และคอร์ด D7 สำหรับมือซ้าย และฝึกเปียโนเพลง The Cuckoo กันครับ DAY 19 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้าย ในหนังสือหน้าที่ 58 จะมีรูป อธิบายวิธีการจับคอร์ด G Major และ D7 บนแป้นเปียโน (สังเกตุตำแหน่งของ Middle C) รวมทั้งการเขียนโน้ตคอร์ดบนบรรทัด 5 เส้น ดูรูปประกอบเพื่อความเข้าใจครับ การกดคอร์ด G Major … Read more

DAY 18 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การพัฒนาทักษะการใช้นิ้วให้เท่าเทียมกัน

Day 18 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง Leschetizky Solution

วันนี้เราฝึกหัดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง มาถึงหน้าที่ 56 และ 57 ขอหนังสือเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course แล้วครับ เนื้อหาการฝึกในวันนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาการพัฒนาการใช้นิ้วมือแต่ละนิ้ว หรือทุกนิ้ว ทั้งมือซ้ายและมือขวา ให้มีทักษะในการเล่นเปียโนที่เท่าเทียมกัน เราจะศึกษาวิธีการของ Leschetizly และแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกบริหารนิ้วมือครับ DAY 18 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การพัฒนาทักษะการใช้นิ้วให้เท่าเทียมกัน ปัญหาการพัฒนาการใช้นิ้วมือให้มีศักยภาพที่เท่าเทียมกัน หลังจากที่เราได้ฝึกหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเองมาระยะหนึ่งแล้ว เราจะพบว่า เราไม่สามารถใช้งาน หรือประสบปัญหารกับการใข้นิ้วมือบางนิ้วทั้งข้างซ้ายและขวา ยากกว่านิ้วอื่น ดูรูปภาพนิ้วมือในหนังสือหน้าที่ 56 เพื่อความเข้าใจ นิ้ว 5 หรือนิ้วก้อย เป็นนิ้วที่เล็กที่สุด และมีกำลังน้อยที่สุด เรามีความจำเป็นต้องบริหารนิ้วก้อยเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความแข็งแรงเท่ากับหรือใกล้เคียงกับนิ้วอื่นๆ นิ้ว 4 หรือนิ้วนาง เป็นนิ้วที่มีความคล่องตัวน้อยกว่านิ้วอื่นๆ เนื่องจากในทางกายภาพของนิ้วมือ จะมีเส้นเอ็นยึดอยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยและนิ้วกลาง เหตุนี้ทำให้การเคลื่อนไหว หรือการใช้นิ้วนางจะไม่ค่อยคล่องตัว นิ้ว … Read more

DAY 17 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เครื่องหมายชาร์ป (#) – Sharp Sign

Day 17 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาฝึกหัดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เรื่องเครื่องหมายชาร์ป (#) หรือ The Sharp Sign และมาฝึกซ้อมเปียโนเพลง Money Can’t Buy Everything! กันครับ การเรียนวันนี้ เนื้อหาอยู่ในหนังสือเรียเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 52 ครับ DAY 17 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เครื่องหมายชาร์ป (# – The Sharp Sign) The Sharp Sign (#) เครื่องหมายชาร์ป (#) ในด้านดนตรี เป็นเครื่องหมาย ที่ใช้เขียนก่อนตัวโน้ตเพื่อบอกว่า ให้เล่นเสียงสูงขึ้นอีกเสียงหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแป้นคีย์เปียโนสีขาวหรือสีดำ ดูรูปภาพตัวอย่าง ตำแหน่งของตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน ในหนังสือหน้าที่ 54 เช่น โน้ต A … Read more

DAY 16 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง ตำแหน่ง G Position

Day 16 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

ที่ผ่านมา เราได้ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเอง เล่นตัวโน้ตในตำแหน่ง C (C Position) วันนี้เราจะมาเริ่มเล่นเปียโนในตำแหน่ง G (G Position) กัน พร้อมกับฝึก Melodic Intervals ฝึก Harmonic Intervals และฝึกหัดเล่นเพลง Love Somebody และเพลง A Friend Like You กันครับ เนื้อหาและแบบฝึกหัดอยู่ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 50 และหน้าที่ 51 ครับ DAY 16 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง G Position ในหนังสือหน้าที่ 50 มีรูปอธิบาย G Position มือซ้ายและมือขวา ทั้งตำแหน่งของตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน และตำแหน่งของตัวโน้ตบรรทัด 5 … Read more

DAY 15 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A คอร์ด C และคอร์ด F มือขวา

Day 15 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราจะฝึกเล่นเปียโนด้วยตัวเอง ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 46 และ 47 กันครับ เนื้อหาในหนังสือ เป็นการฝึกคล้ายๆ กับวันที่ผ่านมา แต่เป็นการ เล่นสลับกันของมือซ้ายและมือขวา โดยการฝึกการเล่นโน้ตตัว ลา (A) มือขวา ฝึกการจับคอร์ด C และคอร์ด F มือขวา พร้อมกับฝึกเพลงคริสมาส เพลง When The Saints Go Marching In โดยการเล่นเมโลดี้มือซ้าย และเล่นคอร์ดมือขวา DAY 15 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A คอร์ด C และคอร์ด F มือขวา โน้ตตัว ลา (A) สำหรับมือขวา ดูจากรูปภาพในหน้าที่ … Read more

DAY 14 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A และคอร์ด F Major สำหรับมือซ้าย

Day 14 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

เรามาฝึกเปียโนด้วยตัวเองกันต่อครับ เนื้อหาวันนี้อยู่ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano All-In-One Course Level 1 หน้าที่ 44 และหน้า 45 ครับ เนื้อหาในหนังสือ มีการแนะนำการเล่นโน้ตตัว ลา (A) สำหรับมือซ้าย การเล่นคอร์ด F Major มือซ้าย การฝึกเตรียมความพร้อมในการเล่นคอร์ด C, G7 และคอร์ด F พร้อมกับฝึกหัดเล่นเปียโนเพลง When The Saints Go Marching In เป็นเพลงสนุกๆ ช่วงเทศกาลคริสมาส ครับ DAY 14 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A และคอร์ด F Major สำหรับมือซ้าย โน้ตตัวลา (A) สำหรับมือซ้าย โน้ตตัว A จะอยู่ด้านขวาของโน้ตตัว G (แป้นคีย์เปียโนสีขาว) … Read more

DAY 13 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การเล่น Slurs และ Legato

Day 13 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง Slurs and Legato

วันนี้เรามาฝึกเปียโนด้วยตัวเอง เรียนเปียโนออนไลน์จาก YouTube และหัดเล่นเปียโน จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course ในหน้า 42 และหน้า 43 ครับ เนื้อหาการฝึกวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเล่น Slurs และ Legato ความแตกต่างระหว่าง Slurs และ Ties พร้อมกับฝึกเพลง What Can I Share? กันครับ DAY 13 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การเล่น Slurs และ Legato เครื่องหมายสเลอ (Slur) เครื่องหมาย Slur หรือเครื่องหมายโยงเสียง เป็นเส้นโค้งที่เขียนไว้บนตัวโน้ตที่ต่างกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อเป็นการบอกให้เล่นให้มีเสียงต่อเนื่องกัน ที่เรียกว่า Legato ทำให้เสียงดูนุ่มนวลและลื่นไหลเหมือนสายน้ำ ความแตกต่างระหว่าง Slurs … Read more

DAY 12 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จังหวะ 3/4 และ Dotted Half Note

Day 12 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราศึกษา ฝึกเล่นเปียโนด้วยตัวเอง ถึงหน้า 40 และหน้า 41 ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course แล้วครับ ในหน้านี้เราจะเรียนเรื่อง จังหวะ 3/4 Dotted Half Note และฝึกทบทวนการเล่นเปียโนเสียดัง-เบา (Dynamics) พร้อมกับฝึกเพลง Rockets กันครับ DAY 12 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จังหวะ 3/4 และ Dotted Half Note จังหวะ 3/4 Time Signature จังหวะ 3/4 หมายถึง แต่ละห้องมี 3 จังหวะ และแต่ละจังหวะมีค่าเท่ากับ โน้ตตัวดำ หรือ Quarter Note โน้ตประจุด (Dotted Half … Read more