DAY 11 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต B สำหรับมือขวา คอร์ด C Major และ G7

Day 11 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันก่อนเราได้ฝึกการเล่นเปียโน โน้ตตัว ที (B) ฝึกคอร์ด C Major และคอร์ด G7 สำหรับมือซ้ายแล้ว วันนี้เราจะฝึกการเล่นโน้ต B คอร์ด C Major และ G7 สำหรับมือขวา พร้อมกับฝึกบทเพลง Mary Ann กันครับ เนื้อหาการเรียนเปียนโนด้วยตัวเองจะอยู่ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 36 และหน้า 37 ครับ DAY 11 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต B สำหรับมือขวา คอร์ด C Major และ G7 ตำแหน่งโน้ต B สำหรับมือขวา ศึกษาจากรูปภาพ ตำแหน่งของโน้ต B บนแป้นคีย์เปียโน … Read more