DAY 14 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A และคอร์ด F Major สำหรับมือซ้าย

Day 14 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

เรามาฝึกเปียโนด้วยตัวเองกันต่อครับ เนื้อหาวันนี้อยู่ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano All-In-One Course Level 1 หน้าที่ 44 และหน้า 45 ครับ เนื้อหาในหนังสือ มีการแนะนำการเล่นโน้ตตัว ลา (A) สำหรับมือซ้าย การเล่นคอร์ด F Major มือซ้าย การฝึกเตรียมความพร้อมในการเล่นคอร์ด C, G7 และคอร์ด F พร้อมกับฝึกหัดเล่นเปียโนเพลง When The Saints Go Marching In เป็นเพลงสนุกๆ ช่วงเทศกาลคริสมาส ครับ DAY 14 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A และคอร์ด F Major สำหรับมือซ้าย โน้ตตัวลา (A) สำหรับมือซ้าย โน้ตตัว A จะอยู่ด้านขวาของโน้ตตัว G (แป้นคีย์เปียโนสีขาว) … Read more