เพลง ลาวดวงเดือน เปียโนบรรเลง

ลาวดวงเดือน เปียโนบรรเลง Tutu

มาฟังเปียโนบรรเลง หรือเดี่ยวเปียโน (Piano Solo) เพลงลาวดวงเดือนกันครับ เพลง ลาวดวงเดือน เป็นเพลงไทยเดิม ที่เป็นเพลงนิพนธ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม โอรสของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ เจ้าจอมมารดามรกฎ ในรัชกาลที่ 5 Source: Wikipedia เนื้อเพลง ลาวดวงเดือน โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย พี่มาเว้า รักเจ้าสาวคำดวง โอ้ว่าดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วง รักเจ้าดวงเดือนเอย โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย พี่มาเว้า รักเจ้าสาวคำดวง โอ้ว่าดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรัก เจ้าดวงเดือนเอย ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุม เฮ้อเออเออเออเอย เฮ้อเออเออเออเอย เฮ้อเออเออเออเอย เฮ้อเออเออเออเอย พี่นี้รักเจ้าหนา ขวัญตาเรียม จะหาไหนมาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย จะหาไหนมาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย หอมกลิ่นเกษร กษรดอก ไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้าย เจ้าสูเรียมเอย หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชย … Read more