เปียโนบรรเลง The Sound of Silence – Simon & Garfunkel

เปียโนบรรเลง The Sound of Silence Piano Cover by Yuval Salomon

เปียโนบรรเลง The Sound of Silence – Simon and Garfunkel – Piano Cover

  • Song: The Sound of Silence
  • Single by: Simon & Garfunkel
  • Album: Wednesday Morning, 3 A.M.
  • Released: 12 September 1965
  • Genre: Folk Rock
  • Songwriter: Paul Simon
  • Producer: Tom Wilson
  • Piano Cover by Yuval Salomon

The Sound Of Silence | Piano Cover by Yuval Salomon

เนื้อเพลง The Sound of Silence

Hello darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
‘Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence

“Fools” said I, “You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you”
But my words like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence

Within the sound of silence

คำแปลเพลง The Sound of Silence เสียงแห่งความเงียบ

สวัสดีความมืด เพื่อนเก่า
เรามาทักทายกันอีกหน
ภาพฝันคืบคลานมาอย่างแยบยล
เมล็ดพันธุ์ฝันหล่น ฝังในจินตนาการ
ยังคงอยู่อย่างนั้น
เสียงแห่งความเงียบงัน ยังขับขาน

เดินลำพัง ในฝันอันเนิ่นนาน
ผ่านถนนแคบ แอบแสงสลัวจากเสาไฟ
ห่อห่มตัวหนีห่าง ความหนาวชื้น
ยืนตะลึงจากแสงวาบสว่างไสว
แยกคืนและคั่นวันออกไป
และนั่นไง สัมผัสเสียงอันเงียบงัน

ผู้คนมากมาย ภายใต้แสงอันว่างเปล่า
ได้ยินคำบอกเล่าโดยไม่หัน
เสวนาโดยไร้คำพร่ำรำพัน
ไม่ปันเสียงประพันธ์เพลงบรรเลงใจ

ไม่มีใครกล้าส่งเสียง ผ่านเสียงเพรียก
ฉันกู่ก้องร้องเรียก “ผู้ไม่รู้อะไร จะโง่ไปถึงไหน
ความเงียบงันดั่งมะเร็งกำเริบเติบโตไป
จับมือฉันไว้ ตั้งใจฟัง อาจสอนคน”

คำฉันคล้ายสายฝน หล่นเพียงแผ่ว
ดั่งเสียงแก้วหล่นร่วงจากเวหน
สะท้อนเสียงก้องกังวานผ่านเวียนวน
ไม่ผ่านพ้นห้องแห่งเสียงอันเงียบงัน

ผู้คนก้มลงกราบกล่าวภาวนา
ต่อหน้าพระเจ้าเขาสร้างฝัน
วาบแห่งแสงสัญลักษณ์จักเตือนกัน
คำแห่งความหมายนั้นหาได้จากที่ใด

ความรักความหมายนั้น หาได้ในทุกที่
ขอแค่มีดวงใจที่เปิดไว้
บนท้องถนนหรือในห้องมองออกไป
มีอยู่ในเสียงกระซิบเพลงบทแผ่วอันเงียบงัน

แปลโดย ‘จารย์โอ๋

Simon & Garfunkel – The Sound of Silence – (featured in The Graduate) – Sheet Music (Digital Download)

ฟังเปียโนบรรเลง เพลงอื่นๆ ได้ที่นี่

Leave a Comment