DAY 17 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เครื่องหมายชาร์ป (#) – Sharp Sign

Day 17 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาฝึกหัดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เรื่องเครื่องหมายชาร์ป (#) หรือ The Sharp Sign และมาฝึกซ้อมเปียโนเพลง Money Can’t Buy Everything! กันครับ การเรียนวันนี้ เนื้อหาอยู่ในหนังสือเรียเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 52 ครับ DAY 17 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เครื่องหมายชาร์ป (# – The Sharp Sign) The Sharp Sign (#) เครื่องหมายชาร์ป (#) ในด้านดนตรี เป็นเครื่องหมาย ที่ใช้เขียนก่อนตัวโน้ตเพื่อบอกว่า ให้เล่นเสียงสูงขึ้นอีกเสียงหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแป้นคีย์เปียโนสีขาวหรือสีดำ ดูรูปภาพตัวอย่าง ตำแหน่งของตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน ในหนังสือหน้าที่ 54 เช่น โน้ต A … Read more