DAY 19 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้าย

Day 19 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราเรียนเปียโนด้วยด้วยตัวเอง จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 59 และหน้า 59 ครับ ในบทนี้เราจะศึกษา วิธีการเล่นเปียโนคอร์ด G Major และคอร์ด D7 สำหรับมือซ้าย และฝึกเปียโนเพลง The Cuckoo กันครับ DAY 19 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้าย ในหนังสือหน้าที่ 58 จะมีรูป อธิบายวิธีการจับคอร์ด G Major และ D7 บนแป้นเปียโน (สังเกตุตำแหน่งของ Middle C) รวมทั้งการเขียนโน้ตคอร์ดบนบรรทัด 5 เส้น ดูรูปประกอบเพื่อความเข้าใจครับ การกดคอร์ด G Major … Read more