โน้ตเปียโน เพลง When The Saints Go Marching In

โน้ตเปียโนฟรี When The Saints Go Marching In

เพลง When The Saints Go Marching In หรือ Oh When The Saints เป็นเพลงคริสเตียน เกี่ยวกับนักบุญ ร้องกันในช่วงเทศกาลคริสมาส สำหรับโน้ตเปียโนเพลงนี้ เป็นโน้ตง่ายๆ สำหรับเด็ก หรือผู้ที่เริ่มต้นฝึก หัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง หรือเรียนเปียโนออนไลน์ โน้ตเปียโน เพลง When The Saints Go Marching In Source: pianotels.com เนื้อเพลง When The Saints Go Marching In Oh, when the saints go marching in Oh, when the saints go marching in Oh Lord I … Read more

DAY 14 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A และคอร์ด F Major สำหรับมือซ้าย

Day 14 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

เรามาฝึกเปียโนด้วยตัวเองกันต่อครับ เนื้อหาวันนี้อยู่ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano All-In-One Course Level 1 หน้าที่ 44 และหน้า 45 ครับ เนื้อหาในหนังสือ มีการแนะนำการเล่นโน้ตตัว ลา (A) สำหรับมือซ้าย การเล่นคอร์ด F Major มือซ้าย การฝึกเตรียมความพร้อมในการเล่นคอร์ด C, G7 และคอร์ด F พร้อมกับฝึกหัดเล่นเปียโนเพลง When The Saints Go Marching In เป็นเพลงสนุกๆ ช่วงเทศกาลคริสมาส ครับ DAY 14 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A และคอร์ด F Major สำหรับมือซ้าย โน้ตตัวลา (A) สำหรับมือซ้าย โน้ตตัว A จะอยู่ด้านขวาของโน้ตตัว G (แป้นคีย์เปียโนสีขาว) … Read more