หนังสือฝึกเปียโน Alfred’s Piano Technique: The Complete Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences

หนังสือฝีกเปียโน Alfreds Piano Technique The Complete Book of Scales Chords Arpeggios Cadences

ถ้าคุณถามนักเปียโนมืออาชีพว่า “ทำอย่างไร ถึงจะเล่นเปียโนได้เก่ง ไพเราะ” .. เค้าก็จะถามกลับมาว่า “คุณฝีก scales มากแค่ไหนละ” แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ หนังสือเล่มนี้ “The Complete Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences” เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเปียโนมือใหม่ หรือมืออาชีพ ไม่ว่าจะเพิ่มเริ่มต้นหัดเล่นเปียโน หรือมีประสบการณ์ในการเล่นเปียโนมาหลายปีแล้วก็ตาม การฝึกเทคนิคการเล่นเปียโน ทั้งในเรื่องของScales, Chords, และ Arpeggios เป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้สามารถเล่นเปียโนได้ดี จำเป็นต้องมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกวัน หนังสือฝึกเปียโน Alfred’s Basic Piano Library: The Complete Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences Booktitle: The Complete Book … Read more