โน้ตเปียโน Ode To Joy

โน้ตเปียโน Ody to Joy

โน้ตเปียโน เพลง Ode To Joy – Symphony No. 9 Beethoven เพลง Ode to Joy ชื่อภาษาเยอรมันคือ “An die Freude” เป็นโคลง หรือบทกวี ที่แต่งขึ้นในปี 1785 โดยนักกวีชาวเยอรมัน ชือ Friedrich Schiller (1788-1805) และถูกพิมพ์ในปีต่อมา ที่ Thalia. เพลง Ode to Joy เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เมื่อ Ludwig van Beethoven ได้นำไปใช้ในส่วนสุดท้าย เป็นส่วนหนึ่งของเพลง Symphony หมายเลข 9 ในปี 1824 โน้ตเปียโน เพลง Ode to Joy ด้านล่างนี้ เป็นโน้ตเพลงง่าย ๆ สำหรับเด็ก … Read more