โน้ตเปียโน Go Tell Aunt Rhody

โน้ตเปียโน Go Tell Aunt Rhody

เพลง Go Tell Aunt Rhody เป็นเพลงพื้นบ้าน ในสมัยศตวรรษที่ 19 ยุคเริ่มต้นอเมริกา เป็นเพลงที่ใช้แสดงความเสียใจ โศกเศร้า เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับ การตายของห่านแก่สีเทา โน้ตเปียโน Go Tell Aunt Rhody เป็นโน้ตเปียโนง่าย ๆ สำหรับเด็ก หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกเปียโน หรือนักเปียโนมือใหม่ สามารถฝึกเพลงนี้ เพื่อสร้างความคุ้นเคย กันโน้ตเปียโน การกำหนดจังหวะ การเล่นทั้งมือซ้าย และมือขวา โน้ตเปียโน ฟรี Go Tell Aunt Rhody สามารถ Download ไฟล์ PDF โน้ตเปียโน เพลง Go Tell Aunt Rhody ได้ที่นี่ ครับ Source: PianoSongDownload.com เนื้อเพลง Go Tell Aunt Rhody Go … Read more