เปียโนบรรเลง You Raise Me Up – Josh Groban – Piano Cover

เปียโนบรรเลง You Raise Me Up - Piano Cover

เพลง You Raise Me Up

  • Song by: Secret Garden
  • The album: Once in a Red Moon
  • Released: March 26, 2002
  • Composer: Rolf Løvland
  • Lyricist: Brendan Graham

Source: Wikipedia.org

เปียโนบรรเลง You Raise Me Up – Josh Groban

  • Song: You Raise Me Up – Josh Groban
  • Piano Cover by: Riyandi Kusuma

เนื้อเพลง You Raise Me Up

When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up to more than I can be

คำแปล ความหมายเพลง You Raise Me Up

เมื่อฉันหมดกำลังใจ หมดเรี่ยวแรง
เมื่อมีปัญหาและหัวใจถูกทับถมด้วยภาระหนักอึ้ง
ฉันจะนั่งคอยอยู่เงียบๆ
จนคุณมานั่งเป็นเพื่อนด้วยสักครู่

คุณปลุกใจฉันลุกชึ้นฮึดสู้ จนประสบความสำเร็จ
คุณปลุกใจฉันลุกชึ้นฮึดสู้ ผจญปัญหาอุปสรรคนานาประการ
ฉันรู้สึกเข้มแข็ง เมื่อได้ซบบ่าคุณ
คุณปลุกใจฉันลุกชึ้นฮึดสู้ ได้มากกว่าที่ฉันได้สู้

Source: bloggang.com

ฟังเปียโนบรรเลง เพลงอื่นๆ ได้ที่นี่

Leave a Comment