เพลง ลาวดวงเดือน เปียโนบรรเลง

มาฟังเปียโนบรรเลง หรือเดี่ยวเปียโน (Piano Solo) เพลงลาวดวงเดือนกันครับ เพลง ลาวดวงเดือน เป็นเพลงไทยเดิม ที่เป็นเพลงนิพนธ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม โอรสของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ เจ้าจอมมารดามรกฎ ในรัชกาลที่ 5 Source: Wikipedia

เนื้อเพลง ลาวดวงเดือน

โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย พี่มาเว้า รักเจ้าสาวคำดวง
โอ้ว่าดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วง รักเจ้าดวงเดือนเอย
โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย พี่มาเว้า รักเจ้าสาวคำดวง
โอ้ว่าดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรัก เจ้าดวงเดือนเอย

ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุม เฮ้อเออเออเออเอย เฮ้อเออเออเออเอย
เฮ้อเออเออเออเอย เฮ้อเออเออเออเอย พี่นี้รักเจ้าหนา ขวัญตาเรียม
จะหาไหนมาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย จะหาไหนมาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย

หอมกลิ่นเกษร กษรดอก ไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้าย เจ้าสูเรียมเอย
หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชย เอ๋ยเราละหนอ

หอมกลิ่นเกษร เกษรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสู ของเรียมเอย
หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชย เอ๋ยเราละหนอ

เพลง ลาวดวงเดือน เปียโนบรรเลง โดย tutu

 

เพลง ลาวดวงเดือน เปียโนบรรเลง โดย nusomchangeno1

 

เพลง ลาวดวงเดือน เปียโนบรรเลง โดย Suthasinee Sihanat

ฟังเปียโนบรรเลง เพลงอื่นๆ ได้ที่นี่

Leave a Comment