โน้ตเปียโน Ode To Joy

โน้ตเปียโน เพลง Ode To Joy – Symphony No. 9 Beethoven

เพลง Ode to Joy ชื่อภาษาเยอรมันคือ “An die Freude” เป็นโคลง หรือบทกวี ที่แต่งขึ้นในปี 1785 โดยนักกวีชาวเยอรมัน ชือ Friedrich Schiller (1788-1805) และถูกพิมพ์ในปีต่อมา ที่ Thalia.

เพลง Ode to Joy เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เมื่อ Ludwig van Beethoven ได้นำไปใช้ในส่วนสุดท้าย เป็นส่วนหนึ่งของเพลง Symphony หมายเลข 9 ในปี 1824

โน้ตเปียโน เพลง Ode to Joy ด้านล่างนี้ เป็นโน้ตเพลงง่าย ๆ สำหรับเด็ก หรือ คนที่เริ่มฝึกหัดเล่นเปียโน สามารถฝึกทั้งมือซ้าย และมือขวา ได้ไม่ยากนัก ลองฝึกดูกันครับ

โน้ตเปียโน Ody to Joy – Level 2

Ode To Joy - Download Free Piano Sheet Music

เนื้อเพลง An die Freude “Ode To Joy”

An die Freude” “Ode to Joy”
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt*;
Alle Menschen werden Brüder*
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben
und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum siegen.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über’m Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn über’m Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ Ode To Joy

Joy, beautiful spark of Divinity [or: of gods],
Daughter of Elysium,
We enter, drunk with fire,
Heavenly one, thy sanctuary!
Thy magic binds again
What custom strictly divided;*
All people become brothers,*
Where thy gentle wing abides.

Whoever has succeeded in the great attempt,
To be a friend’s friend,
Whoever has won a lovely woman,
Add his to the jubilation!
Yes, and also whoever has just one soul
To call his own in this world!
And he who never managed it should slink
Weeping from this union!

All creatures drink of joy
At nature’s breasts.
All the Just, all the Evil
Follow her trail of roses.
Kisses she gave us and grapevines,
A friend, proven in death.
Salaciousness was given to the worm
And the cherub stands before God.

Gladly, as His suns fly
through the heavens’ grand plan
Go on, brothers, your way,
Joyful, like a hero to victory.

Be embraced, Millions!
This kiss to all the world!
Brothers, above the starry canopy
There must dwell a loving Father.
Are you collapsing, millions?
Do you sense the creator, world?
Seek him above the starry canopy!
Above stars must He dwell.

Source: Wikipedia – Ode_to_Joy

Download โน้ตเปียโนฟรี Ode To Joy ได้ที่นี่

โน้ตเปียโนเ เพลงอื่นๆ

Download โน้ตเปียโนฟรี เพลงอื่นๆ ได้ที่นี่

นอกจาก โน้ตเปียโน Ode To Joy ใครที่ต้องการ โน้ตเปียโน เพลงอื่น ๆ สามารถใส่ขื่อเพลงไว้ใน comment box ด้านล่างได้ครับ ถ้าสามารถหาได้ จะนำมาแบ่งปันครับ นำมาฝึกหัดเล่นเปียโนกันครับ

Leave a Comment