โน้ตเปียโน Go Tell Aunt Rhody

เพลง Go Tell Aunt Rhody เป็นเพลงพื้นบ้าน ในสมัยศตวรรษที่ 19 ยุคเริ่มต้นอเมริกา เป็นเพลงที่ใช้แสดงความเสียใจ โศกเศร้า เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับ การตายของห่านแก่สีเทา

โน้ตเปียโน Go Tell Aunt Rhody เป็นโน้ตเปียโนง่าย ๆ สำหรับเด็ก หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกเปียโน หรือนักเปียโนมือใหม่ สามารถฝึกเพลงนี้ เพื่อสร้างความคุ้นเคย กันโน้ตเปียโน การกำหนดจังหวะ การเล่นทั้งมือซ้าย และมือขวา

โน้ตเปียโน ฟรี Go Tell Aunt Rhody

โน้ตเปียโนฟรี เพลง Go Tell Aunt Rhody

สามารถ Download ไฟล์ PDF โน้ตเปียโน เพลง Go Tell Aunt Rhody ได้ที่นี่ ครับ

Source: PianoSongDownload.com

เนื้อเพลง Go Tell Aunt Rhody

Go tell Aunt Rhody, go tell Aunt Rhody,
Go tell Aunt Rhody that the old gray goose is dead.
The one she’s been saving to make a feather bed.
The old gander’s weeping, because his wife is dead.
The goslings are mourning, because their mother’s dead.
She died in the mill pond from standing on her head.
Go tell Aunt Rhody that the old gray goose is dead.

โน้ตเปียโนเ เพลงอื่นๆ

สามารถ Download โน้ตเปียโนฟรี เพลงอื่นๆ ได้ที่นี่

Leave a Comment