หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op 16 Preparatory Exercises for the Piano 2

แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ หนังสือเล่มนี้ “SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano” เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลก อีกเล่มหนึ่งครับ เหมาะสำหรับนักเปียโนขั้นกลางและขั้นสูง หรือนักเปียโนมือใหม่ ที่มีประสบการณ์ การเล่นเปียโนมา ประมาณ 1-2 ปี สามารถอ่านโน้ต และใช้นิ้วได้อย่างถูกต้อง

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT – Preparatory Exercises, Op.16 for the Piano

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op 16 Preparatory Exercises for the Piano

  • Booktitle: SCHMITT – Preparatory Exercises, Op.16 for the Piano (SCHIRMER’S LIBRARY OF MUSICAL CLASSICS Vol.434)
  • Authors: Aloys Schmitt
  • Series: Schirmer’s Library of Musical Classics
  • Level: Intermediate/ Advanced
  • Type: Piano Technical Exercises / Piano Sheet Music
  • Dimensions: 220.98 x 297.18 x 5.08mm | 158.76g
  • Page Count: 32 Pages
  • ISBN10: 0793525578
  • ISBN13: 9780793525577
  • Language: English

ตัวอย่างบทฝึกเทคนิคเปียโน

ตัวอย่างบทฝึกที่ 1

SCHMITT Op16 Preparatory exercises ( PDFDrive.com SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างบทฝึกที่ 22

SCHMITT Op16 Preparatory exercises ( PDFDrive.com SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano ตัวอย่าง 2

ตัวอย่างทบฝึก มือซ้าย มือขวา

SCHMITT Op16 Preparatory exercises ( PDFDrive.com SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano ตัวอย่าง 3

หนังสือฝึกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano เล่มนี้ สามารถหาซื้อได้จากร้านขายเปียโน หรือร้านขายหนังสือดนตรีชั้นนำ หรือ สามารถเช็ครุ่นล่าสุด ราคา และสั่งซื้อออนไลน์ ได้ครับ

Leave a Comment