หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน CZERNY - Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op 599

แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเอง อีกเล่มครับ หนังสือเล่มนี้ “CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599” เขียนโดย Carl Czerny เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลก อีกเล่มหนึ่งครับ เหมาะสำหรับนักเปียโนขั้นกลางและขั้นสูง หรือนักเปียโนมือใหม่ ที่มีประสบการณ์ การเล่นเปียโนมา ประมาณ 1-2 ปี สามารถอ่านโน้ต และใช้นิ้วได้อย่างถูกต้อง หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599 Booktitle: CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599 (SCHIRMER’S LIBRARY … Read more

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op 16 Preparatory Exercises for the Piano 2

แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ หนังสือเล่มนี้ “SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano” เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลก อีกเล่มหนึ่งครับ เหมาะสำหรับนักเปียโนขั้นกลางและขั้นสูง หรือนักเปียโนมือใหม่ ที่มีประสบการณ์ การเล่นเปียโนมา ประมาณ 1-2 ปี สามารถอ่านโน้ต และใช้นิ้วได้อย่างถูกต้อง หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT – Preparatory Exercises, Op.16 for the Piano Booktitle: SCHMITT – Preparatory Exercises, Op.16 for the Piano (SCHIRMER’S LIBRARY OF MUSICAL CLASSICS Vol.434) Authors: Aloys Schmitt Series: Schirmer’s Library of … Read more

หนังสือฝึกเปียโน HANON: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano

หน้งสือฝึกเปียโน Hanon The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano

แนะนำ หนังสือฝีกเปียโน ด้านเทคนิค ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลก หนังสือบทฝึก “Hanon: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano” เป็นแบบฝึกหัดสำหรับนักเปียโนทุกคน ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง (Intermediate / Advanced) มีทั้งหมด 60 แบบฝึกหัด เป็นการฝึกความแข็งแรงของนิ้วมือ ฝึก Scales ฝึก Arpeggios ฝึก Tremolos และเทคนิคการเล่นเปียโนอื่น ๆ HANON: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano Book Title: Hanon: The Virtuoso Pianist in Sixty Exercises for the Piano (SCHIRMER’S LIBRARY OF … Read more