DAY 11 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต B สำหรับมือขวา คอร์ด C Major และ G7

Day 11 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันก่อนเราได้ฝึกการเล่นเปียโน โน้ตตัว ที (B) ฝึกคอร์ด C Major และคอร์ด G7 สำหรับมือซ้ายแล้ว วันนี้เราจะฝึกการเล่นโน้ต B คอร์ด C Major และ G7 สำหรับมือขวา พร้อมกับฝึกบทเพลง Mary Ann กันครับ

เนื้อหาการเรียนเปียนโนด้วยตัวเองจะอยู่ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 36 และหน้า 37 ครับ

DAY 11 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต B สำหรับมือขวา คอร์ด C Major และ G7

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง B for Right Hand Mary Ann

ตำแหน่งโน้ต B สำหรับมือขวา

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง B Note for Right Hand

ศึกษาจากรูปภาพ ตำแหน่งของโน้ต B บนแป้นคีย์เปียโน การใช้นิ้ว โดยเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือขวา (นิ้ว 1) เล่นโน้ต B และดูตำแหน่งของตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น ฝึกการเล่นโน้ตต่างๆ ทีละตัว (เป็นโน้ตของคอร์ด C และ G7) ในหนังสือหน้า 36

คอร์ด C (C Major) และคอร์ด G7 สำหรับมือขวา

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง C and G7 Chords for Right Hand

จากรูปภาพ ศึกษาตำแหน่งการจับคอร์ด C และ G7 การใช้นิ้วบนแป้นคีย์เปียโน และดูการเขียนโน้ตคอร์ดบนบรรทัด 5 เส้น ฝึกเล่นการเปลี่ยนคอร์ดไปมา ระหว่าง C กับ G7 ตามหนังสือหน้าที่ 36 ให้คล่องก่อนที่จะไปฝึกเล่นเพลง Mary Ann ครับ

โน้ตเปียโน เพลง Mary Ann

โน้ตเปียโน Mary Ann - Piano Sheet Music

โน้ตเปียโนเพลง Mary Ann ปรกติเล่นที่ความเร็วประมาณ 100 BPM (Moderately Fast) แต่การฝึกจะเริ่มที่ความเร็วช้าๆ ประมาณ 60 BPM จังหวะของเพลงนี้เป็น 4/4 ความดังของเสียงในการเล่นคอร์ดมือขวาจะเล่นเบา (p) และมือซ้ายจะเล่นดังปานกลาง (mf) ซึ่งเป็นเสียงเมโลดี้

การเล่นคอร์ดมือขวา จะมีการเปลี่ยนคอร์ดไปมา ระหว่างคอร์ด C Major และ G7 ส่วนการเล่นเมโลดี้มือซ้าย จะมีการเล่นโน้ตตัว B ด้วย รวมทั้งมีการเล่น Tied Notes .. ศึกษาโน้ตเพลงให้เข้าใจก่อนการฝึกครับ

ฝึกเล่นเพลง Mary Ann

สามารถฝึกหัดเล่นเปียโน เพลง Mary Ann ในเวอร์ชั่นอีกแบบหนึ่งได้ ที่นี่ ครับ

ฝึกทบทวนคอร์ด G7 และ C Major

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง G7 Chord

เมื่อเราฝึกการเล่นโน้ต B การจับคอร์ด C และ G7 ทั้งมือซ้ายและมือขวาได้คล่องแล้ว ให้ไปศึกษาเรื่องโครงสร้างของคอร์ด และทบทวนการจับคอร์ด G7 ทั้งมือซ้ายและมือขวาอีกครับ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยฝึกจากแบบฝึกหัดในหนังสือ หน้าที่ 38 และ 39 ทั้งสองคอร์ดนี้เป็นคอร์ดที่ใช้กับมาก ต้องฝึกเล่นให้คล่องก่อนข้ามไปบทต่อไปครับ

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

วันต่อไป วันที่ 12 เราจะฝึกจังหวะ 3/4 (Time Signature 3/4) และ เรียนรู้เรื่อง Dotted half Note กันครับ สำหรับการเรียนเปียโนด้วยตัวเองในวันอื่นๆ สามารถดูได้ที่นี่ครับ

Leave a Comment