DAY 14 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A และคอร์ด F Major สำหรับมือซ้าย

Day 14 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

เรามาฝึกเปียโนด้วยตัวเองกันต่อครับ เนื้อหาวันนี้อยู่ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano All-In-One Course Level 1 หน้าที่ 44 และหน้า 45 ครับ

เนื้อหาในหนังสือ มีการแนะนำการเล่นโน้ตตัว ลา (A) สำหรับมือซ้าย การเล่นคอร์ด F Major มือซ้าย การฝึกเตรียมความพร้อมในการเล่นคอร์ด C, G7 และคอร์ด F พร้อมกับฝึกหัดเล่นเปียโนเพลง When The Saints Go Marching In เป็นเพลงสนุกๆ ช่วงเทศกาลคริสมาส ครับ

DAY 14 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A และคอร์ด F Major สำหรับมือซ้าย

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง A for Left Hand - When The Saints Go Marching In

โน้ตตัวลา (A) สำหรับมือซ้าย

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง A for Left Hand

โน้ตตัว A จะอยู่ด้านขวาของโน้ตตัว G (แป้นคีย์เปียโนสีขาว) การฝึกเล่นจะใช้นิ้ว 1 (นิ้วหัวแม่มือ มือซ้าย) เล่นสลับไปมาระหว่าง โน้ต G และ A สำหรับการเขียนโน้ตในบรรทัด 5 เส้น กุญแจฟา (มือซ้าย) โน้ต A จะอยู่ที่เส้นบนสุด ดูรูปประกอบ ทั้งตำแหน่งของตัวโน้ตในบรรทัด 5 เส้น และตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน เพื่อความเข้าใจครับ

ในหนังสือ หน้า 44 จะมีแบบฝึกการเล่นโน้ต สำหรับมือซ้าย ควรฝึกหลายๆ รอบ จนสามารถเล่นได้คล่องครับ

คอร์ด F Major และ C Major

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง C Major and F Major Chords

ในวันก่อนๆ เราได้เรียน ได้ฝึกคอร์ด C Major และ G7 มาแล้ว วันนี้เรามาฝึกการเล่นคอร์ด F Major กันครับ

คอร์ด F Major หรือเรียกสั้นๆ ว่า คอร์ด F ประกอบด้วยตัวโน้ต โด (C) ฟา (F) ลา (A) การเล่นคอร์ด F เราจะใช้มือซ้าย นิ้ว 5 (นิ้วก้อย) นิ้ว 2 (นิ้วชี้) และนิ้ว 1 (นิ้วหัวแม่มือ) ดูรูปประกอบเพื่อความเข้าใจ การใช้นิ้วในแต่ละตัวโน้ต ตำแหน่งของคอร์ด F Major บนบรรทัด 5 เส้น และตำแหน่งบนแป้นคีย์เปียโน

ในหนังสือหน้า 44 มีแบบฝึกหัด ฝึกการเปลี่ยนคอร์ดไปมา ระหว่าง คอร์ด C และคอร์ด F ควรฝึกการเปลี่ยนคอร์ดหลายๆ รอบให้คล่องครับ

การเตรียมความพร้อม การใช้คอร์ด C G7 และ F

ในหนังสือหน้า 45 มีแบบฝึกมือซ้าย เป็นการเตรียมความพร้อมการเล่นคอร์ด C G7 และ F เพื่อจะนำไปใช้ในการเล่นเพลง มีการเล่นคอร์ด C 4 จังหวะ เล่นคอร์ด G7 4 จังหวะ เล่นคอร์ด C 4 จังหวะ เล่นคอร์ด F 4 จังหวะ และเล่นคอร์ด C เสียงเต็มห้อง แล้ววนกลับไปห้องแรก

จะต้องฝึกแบบฝึกหัดนี้หลายๆ รอบ ให้มีชำนาญการเปลี่ยคอร์ดไปมา เล่นจังหวะที่ถูกต้อง ก่อนไปเริ่มฝึกเพลง When The Saints Go Marching In ครับ

โน้ตเปียโน เพลง When The Saints Go Marching In

โน้ตเปียโน When The Saints Go Marching In - Piano Sheet Music

รายละเอียดโน้ตเปียโน

  • ฝึกเล่น เมโลดีมือขวา และเล่นคอร์ดมือซ้าย
  • เพลงจังหวะ 4/4
  • ความเร็ว March Time ประมาณ 120 BPM
  • เล่นเสียงดัง (f) (ควรเล่นคอร์ดมือซ้าย เบากว่ามือขวาเล็กน้อย เพื่อความไพเราะ)
  • ฝึกการอ่านโน้ต ตัวดำ ตัวขาว และโน้ตตัวกลม
  • ฝึกการเล่นคอร์ด C G7 และ F
  • ฝึกการหยุดเสียง หยุด 1 จังหวะ หยุด 2 จังหวะ
  • ฝึกการเล่น Tied Notes หรือการเล่นเสียยาว
  • ดูการเขียนขื่อคอร์ดไว้บนบรรทัด 5 เส้น และการใช้นิ้วสำหรับเมโลดี้และคอร์ด

ข้อสังเกตุ โน้ตเปียโนเพลงนี้ มีจังหวะ 4/4 แต่ในห้องแรกมีแค่ 3 จังหวะ (เริ่มต้นในจังหวะที่ 2) และในห้องสุดท้ายจะมีแค่ 1 จังหวะ ในการเล่นซ้ำรอบที่สอง ห้องสุดท้ายและห้องแรกจะนับรวมกันเป็น 4 จังหวะ

ศึกษาโน้ตเพลง สัญลักษณ์ต่างๆ ให้เข้าใจก่อนเริ่มฝึก เริ่มฝึกจากความเร็วช้าๆ หลายๆ รอบ ควรฝึกเพลงบทนี้ให้คล่องครับ เพราะว่าเราจะใช้เพลงนี้ในการเล่นประกอบกับเพลงในวันต่อไปด้วย

ฝึกเล่นเพลง When The Saints Go Marching In

สามารถฝึกเพลง When The Saints Go Marching In โน้ตแบบอื่น ได้ที่นี่

การฝึกเปียโนด้วยตัวเอง วันที่ผ่านมา

วันต่อไป วันที่ 15 เราจะฝึกโน้ต A คอร์ด C G7 F สำหรับมือขวา และฝึกเพลง When The Saints Go Marching In อีกครั้ง แต่คราวนี้เราจะสลับกัน โดยเล่นเมโลดี้มือซ้ายและเล่นคอร์ดมือขวาครับ

ขอให้มีความสนุกกับการฝึกหัดเล่นเปียโน เรียนเปียโนออนไลน์ เรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ

Leave a Comment