DAY 15 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A คอร์ด C และคอร์ด F มือขวา

Day 15 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราจะฝึกเล่นเปียโนด้วยตัวเอง ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 46 และ 47 กันครับ

เนื้อหาในหนังสือ เป็นการฝึกคล้ายๆ กับวันที่ผ่านมา แต่เป็นการ เล่นสลับกันของมือซ้ายและมือขวา โดยการฝึกการเล่นโน้ตตัว ลา (A) มือขวา ฝึกการจับคอร์ด C และคอร์ด F มือขวา พร้อมกับฝึกเพลงคริสมาส เพลง When The Saints Go Marching In โดยการเล่นเมโลดี้มือซ้าย และเล่นคอร์ดมือขวา

DAY 15 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต A คอร์ด C และคอร์ด F มือขวา

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง A Note C and F Chord Right Hand

โน้ตตัว ลา (A) สำหรับมือขวา

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง A for Right Hand

ดูจากรูปภาพในหน้าที่ 46 โน้ต A สำหรับมือขวา จะอยู่ด้านขวาของโน้ตตัว G (แป้นคีย์เปียโนสีขาว) การใช้นิ้วมือ เราจะใช้นิ้ว 1 (นิ้วหัวแม่มือ) ที่โน้ตตัว C ใช้นิ้ว 2 (นิ้วชี้) กับโน้ตตัว E ไล่ไปตามลำดับ จนถึงนิ้วก้อยกดโน้ตตัว A

ในหนังสือหน้าที่ 46 จะมีแบบฝึกหัด ฝึกการกดโน้ต C (นิ้วหัวแม่มือ) E (นิ้วกลาง) G (นิ้วก้อย) และ C F A สลับกันไปมา ควรฝึกซ้ำๆ หลายๆ รอบเพื่อความคุ้ยเคยกับตำแหน่งตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น ตำแหน่งตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน และการใช้นิ้วมือ

คอร์ด C Major และคอร์ด F Major สำหรับมือซ้าย

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง C and F Chords for Right Hand

คอร์ด C ประกอบด้วยตัวโน้ต C E และ G ส่วนคอร์ด F ประกอบด้วยตัวโน้ต C F และ A จากรูปภาพ ศึกษาตัวโน้ต ตำแหน่งบนบรรทัด 5 เส้น ตำแหน่งบนแป้นคีย์เปียโน และการใช้นิ้ว ให้เข้าใจครับ

ในหนังสือหน้าที่ 46 ตอนท้าย จะมีแบบฝึกหัด ฝึกการเปลี่ยนคอร์ดไปมา ระหว่างคอร์ด C และ F เพื่อความคล่องในการเล่นเพลง

ในหนังสือ หน้าที่ 47 จะมีแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม การเล่นคอร์ด C, G7 และ F เพื่อจะได้นำคอร์ดเหล่านี้ไปเล่นในเพลงได้คล่อง ฝึกการเปลี่ยนคอร์ดให้ชำนาญก่อนไปฝึกเพลง When The Saints Go Marching In ครับ

โน้ตเปียโน เพลง When The Saints Go Marching In (เล่นเมโลดีมือซ้าย และเล่นคอร์ดมือขวา)

โน้ตเปียโน When The Saints Go Marching In 2 - Piano Sheet Music

รายละเอียดโน้ตเปียโน

  • เล่นเมโลดี้มือซ้าย และเล่นคอร์ดมือขวา
  • เล่นจังหวะ 4/4 ที่ความเร็วประมาณ 120 BPM (March Time)
  • เล่นเสียงดัง (f=forte=loud)
  • มือซ้าย ฝึกการเล่นโน้ต ตัวดำ ตัวขาว ตัวกลม พร้อมกับเล่น Tied Notes (การโยงเสียง)
  • มือขวา ฝึกการจับคอร์ด C Major คอร์ด G7 และคอร์ด F Major พร้อมกับตัวหยุดเสียง 1 จังหวะ ตัวหยุดเสียง 2 จังหวะ
  • เล่นทั้งเพลงสองรอบ (Double Dots)

ศึกษาโน้ตเปียโน ทั้งเพลง ให้เข้าใจจังหวะ เสียง ตัวโน้ต คอร์ด สัญลักษณ์ต่างๆ ก่อนเริ่มต้นฝึกครับ

ฝึกเพลง When The Saints Go Marching In

หลังจากฝึกหัดเล่นเพลง When The Saints Go Marching In สองแบบ คือเล่นเมโลดี้มือขวาและคอร์ดมือซ้าย และเล่นเมโลดี้มือซ้ายและคอร์ดมือขวา ได้คล่องทั้งสองแบบแล้ว ให้เล่นสองรอบ โดยรอบแรกเล่นเมโลดี้มือขวา และรอบที่สองให้เล่นเมโลดี้มือซ้ายครับ

แบบฝึกหัด ทบทวนคอร์ด F Major

ในหนังสือ หน้าที่ 48 และหน้า 49 จะมีแบบฝึกหัด และทบทวนเรื่อง คอร์ด F Major สำหรับมือซ้ายและมือขวา ทำแบบฝึกหัด และฝึกเพลง I’m Gonna Lay My Burden down และเพลง Waltzing Chords ควรฝึกทุกๆ เพลงในหนังสือ ไม่ควรข้าม จะทำให้การเล่นคอร์ดต่างๆ ได้คล่องแคล่วขึ้นครับ

การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันที่ผ่านมา

เมื่อเล่นเพลง When The Saints Go Marching In ได้จนชำนาญแล้ว วันต่อไป วันที่ 16 เราจะไปศึกษาเรื่อง G Position พร้อมกับฝึกเพลง Love Somebody และเพลง A Friend Like You กันครับ

Leave a Comment