DAY 17 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เครื่องหมายชาร์ป (#) – Sharp Sign

Day 17 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาฝึกหัดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เรื่องเครื่องหมายชาร์ป (#) หรือ The Sharp Sign และมาฝึกซ้อมเปียโนเพลง Money Can’t Buy Everything! กันครับ

การเรียนวันนี้ เนื้อหาอยู่ในหนังสือเรียเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 52 ครับ

DAY 17 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เครื่องหมายชาร์ป (# – The Sharp Sign)

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง The Sharp Sign Page 54 55

The Sharp Sign (#)

เครื่องหมายชาร์ป (#) ในด้านดนตรี เป็นเครื่องหมาย ที่ใช้เขียนก่อนตัวโน้ตเพื่อบอกว่า ให้เล่นเสียงสูงขึ้นอีกเสียงหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแป้นคีย์เปียโนสีขาวหรือสีดำ

ดูรูปภาพตัวอย่าง ตำแหน่งของตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน ในหนังสือหน้าที่ 54 เช่น โน้ต A และ A# หรือโน้ตตัว C หรือ C# เป็นต้น

ส่วนในบรรทัด 5 เส้น จะมีการเขียนเครื่องหมาย # ไว้หน้าตัวโน้ต และใช้กับตัวโน้ตตัวเดียวกันทุกตัวในห้องนั้นๆ โดยไม่มีการเขียนเครื่องหมาย # ซ้ำ

โน้ตเปียโน เพลง Money Can’t Buy Ev’rything!

  • โน้ตเพลงอยู่ใน G Position
  • มีจังหวะ 4/4
  • เล่นที่ความเร็ว March Time (ประมาณ 120 BPM)
  • เล่นเสียงดัง (f) สองบรรทัดแรก และเล่นเสียเบา (p) ในสองบรรทัดต่อมา และเล่นเสียงดัง (f) ในสองห้องสุดท้าย เพื่อความไพเราะควรเล่นมือขวา (เมโลดี) ให้มีเสียงดังกว่ามือซ้าย (คอร์ด) เล็กน้อยครับ
  • มีการใช้เครื่องหมาย # กับโน้ต C และโน้ต A
  • สำหรับมือซ้าย มีการเล่นโน้ตคู่ แบบ Harmonic Intervals

ฝึกเพลง Money Can’t Buy Ev’rything!

ทำแบบฝึกหัด เรื่องเครื่องหมายชาร์ป

ในหนังสือหน้าที่ 55 มีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ เครื่องหมาย # เป็นการเขียนเครื่องหมาย และตัวโน้ต เพื่อให้มีความเข้าใจและอ่านโน้ตได้คล่องขึ้น ควรทำแบบฝึกหัดนี้ก่อนไปศึกษาในบทต่อไปครับ

การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนๆ

หลังจากเราฝึกเล่นเปียโน เพลง What Can’t Buy Ev’rything! ได้จนคล่องแล้ว วันต่อไป วันที่ 18 เราจะไปฝึกทักษะการใช้นิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว ทั้งมือซ้ายและมือขวา ตามทฤษฎีของ Theodor Leschetizky กันครับ

Leave a Comment