DAY 19 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้าย

Day 19 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราเรียนเปียโนด้วยด้วยตัวเอง จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 59 และหน้า 59 ครับ

ในบทนี้เราจะศึกษา วิธีการเล่นเปียโนคอร์ด G Major และคอร์ด D7 สำหรับมือซ้าย และฝึกเปียโนเพลง The Cuckoo กันครับ

DAY 19 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้าย

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง G Major and D7 Chords The Cuckoo

ในหนังสือหน้าที่ 58 จะมีรูป อธิบายวิธีการจับคอร์ด G Major และ D7 บนแป้นเปียโน (สังเกตุตำแหน่งของ Middle C) รวมทั้งการเขียนโน้ตคอร์ดบนบรรทัด 5 เส้น ดูรูปประกอบเพื่อความเข้าใจครับ

การกดคอร์ด G Major สำหรับมือซ้าย

 • ใข้นิ้วก้อย (นิ้ว 5) กดโน้ต G
 • นิ้วกลาง (3) กดโน้ต B
 • นิ้วหัวแม่มือ (1) กดโน้ต D

การกดคอร์ด D7 สำหรับมือซ้าย

 • นิ้วก้อย (5) กดโน้ต F#
 • นิ้วชี้ (2) กดโน้ต C
 • นิ้วหัวแม่มือ (1) กดโน้ต D

ในหนังสือหน้าที่ 58 มีแบบฝึกหัด ฝึกเปลี่ยนคอร์ดไปมา ระหว่าง G Major และ D7 ให้ฝึกจับคอร์ดที่สองแบบนี้ให้ถูกต้องและเปลี่ยนไปมาให้คล่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเล่นเพลง The Cuckoo ครับ

ฝึกเปียโนเล่นคอร์ด G Major และ D7

โน้ตเปียโนเพลง The Cuckoo

 • โน้ตเพลงจังหวะ 3/4
 • เล่นเสียงดังปานกลาง (mf)
 • ฝึกการเล่นคอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้าย
 • มีการใช้ Dotted Half Note สำหรับคอร์ด (กดค้างเต็มห้อง)
 • มีการใช้เส้น Slurs เพื่อการเล่นเสียงต่อเนื่อง (Legato)

ฝึกเปียโนเพลง The Cuckoo

การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

เมื่อเราฝึกการจับคอร์ด G Major และ D7 พร้อมกับฝึกเล่นเพลง The Cuckoo ได้คล่องแล้ว วันถัดไป วันที่ 20 เราจะไปศึกษาวิธีการจับคอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือขวา วิธีการใช้ Damper Pedal และฝึกเปียโนเพลง Harp Song กันครับ

Leave a Comment