DAY 3 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง รู้จัก The Grand Staff

วันนี้เรามาฝึกเปียโน โดยใช้หนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 – Adult All-In-On Course – หน้าที่ 20 และ 21 เราจะเรียนรู้เรื่อง The Grand Staff รวมทีั้งฝึกเปียโนง่ายๆ เพลง Rock-Along และเพลง Mexican Hat Dance ครับ

Day 3 การเรียน เปียโน ด้วยตัวเอง

DAY 3 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง รู้จัก The Grand Staff ฝึกเพลง Rock-Along และ Mexican Hat Dance

รู้จักกับ The Grand Staff

The Grand Staff - Piano Sheet Music

The Grand Staff หรือที่เรียกว่า “บรรทัดรวม” เป็นการรวมของบรรทัด 5 เส้น 2-3 ชุด หรือมากกว่านั้น โดยมีเครื่องหมายปีกกา (Brace) และเส้น Vertical Bar อยูด้านหน้า สำหรับโน้ตเปียโน ส่วนใหญ่จะมีบรรทัด 5 เส้นเพียง 2 ชุด คือ ชุดบนเป็น Treble Clef สำหรับการเล่นมือขวา และชุดล่างจะเป็น Bass Clef สำหรับมือซ้าย ลองดูภาพด้านบนประกอบ จะทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นครับ

จากรูปภาพ มีการโยงตำแหน่งตัวโน้ตใน the Grand Staff กับตำแหน่งตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน รวมทั้งมีตัวเลขบอกการใช้นิ้วมือ ทั้งมือข้ายและขวาด้วย ศึกษารูปภาพให้เข้าใจครับ

ตัวเลขกำหนดจังหวะ (Time Signature)

Time Signature หรือ เครื่องหมาย หรือตัวเลขกำหนดจังหวะ คือสัดส่วนของจังหวะ ที่จะบอกว่าใน 1 บาร์หรือ 1 ห้องนั้นจะมีการเคาะ (Beat) เพื่อนับจังหวะกี่ครั้ง และ 1 เคาะนั้นมีค่าเท่ากับตัวโน้ต หรือตัวหยุดชนิดใด

เช่น 4/4 หมายถึง ในหนึ่งห้องจะมี 4 จังหวะ (เลข 4 ตัวแรก) และแต่ละจังหวะจะมีค่าเท่ากัน Quarter Note หรือโน้ตตัวดำ (เลข 4 ตัวล่าง) เราสามารถเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมภายหลัง เช่นจังหวะ 2/4, 3/4, 6/8 เป็นต้น

ฝีกความคุ้นเคยกัน The Grand Staff

ทำความเข้าใจกับ เครื่องหมายต่าง ๆ บน the Grand Staff ให้เข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น

  • บรรทัด 5 เส้นชุดบน ที่มีเครื่องหมาย กุญแจซอล (Treble Clef Sign) สำหรับการเล่นเปียโนมือขวา และ
  • บรรทัด 5 เส้นชุดล่าง ที่มีเครื่องหมาย กุญแจฟา (Bass Clef Sign) สำหรับการเล่นมือซ้าย
  • ตัวเลขกำหนดจังหวะ หรือ Time Signature 4/4
  • เครื่องหมายหยุด Whole Rest เป็นเสียงเงียบ (Silent) เต็มทั้งห้อง
  • และ เส้น Vertical Bar 2 เส้นในห้องสุดท้าย (เส้นบาง และเส้นหนา) เป็นตัวบอกจุดจบของเพลง
  • สัญลักษณ์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในห้องสุดท้าย คือ จุด 2 จุด หรือ Double Dots เป็นการบอกให้ย้อนไปจุดเริ่มต้น (ห้องแรก) และเล่นซ้ำอีก 1 รอบ

ทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่าง ๆ บนโน้ตเปียโนให้ครบทุกตัวนะครับ

ฝึก Playing on the Grand Staff

โน้ตเปียโน Rock-Along

ฝึกเปียโน เพลง Rock-Along

สังเกตุเครื่องหมายจังหวะ 4/4 โน้ตตัวขาว (สองจังหวะ) โน้ตตัวดำ (หนึ่งจังหวะ) โน้ตตัวกลม ( 4 จังหวะ) เครื่องหมายหยุดเต็มห้อง (Whole Rest) เครื่องหมาย Double Dots สำหรับเล่นซ้ำและ Vertical Bars ในห้องสุดท้ายเพื่อจบเพลง

ฝึกเพลง Rock-Along

โน้ตเปียโนง่าย ๆ เพลง Mexican Hat Dance

โน้ตเปียโน เพลง Mexican Hat Dance

จากโน้ต เพลงนี้ มีจังหวะ 4/4 มีทั้งโน้ตตัวขาว โน้ตตัวดำ และโน้ตตัวกลม มีสัญลักษณ์ หยุดเต็มห้อง (Whole Rest) เครื่องหมายย้อน (Double Dots) และเครื่องหมายจบเพลง (Double Bars)

นอกจากนี้ ในโน้ตเปียโน เพลง Mexican Hat Dance จะมีเครื่องหมายเพิ่มขึ้นมา 1 อย่างครับ คือ Quarter Rest หรือ เครื่องหมายหยุด 1 จังหวะ (Slient)

ฝึกเปียโนเบื้องต้น เพลง Mexican Hat Dance

วันนี้เราฝึกกันถึง 3 เรื่องคือ Playing on the Grand Staff ฝึกเล่นเปียโนง่าย ๆ เพลง Rock-Along และฝึกเล่นเพลง Mexican Hat Dance .. เทคนิคการเรียนเปียโนด้วยตัวเอง และสำหรับมือใหม่ คือ ต้องฝึกอย่างช้า ๆ และเล่นซ้ำหลายๆ รวบ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับการอ่านโน้ต การใช้นิ้วมือ และการจดจำของกล้ามเนื้อและสมองครับ

การฝึกนี้อ้างอิงจาก หนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 – Adult All-In-On Course ใครยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ สามารถดูรายละเอียดของหนังสือและสั่งซื้อได้ที่นี่ครับ

ใครมีคำถามหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่เรียนเปียโน ฝึกด้วยตัวเองที่บ้าน กรุณาฝึกข้อความไว้ที่ comment box ด้านล้างนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

เจอกันตอนต่อไป DAY 4 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เพลง Lightly Row และ Aunt Rhody ครับ

Leave a Comment