DAY 4 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง เพลง Lightly Row และ Aunt Rhody

วันนี้เราจะมาฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเอง ในหน้า 23 ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 – All-In-One Course ในหน้านี้ จะมีการฝึกเปียโน ทั้งมือซ้ายและมือขวา 2 เพลงง่าย ๆ คือ เพลง Lightly Row และเพลง Aunt Rhody

Day 4 การเรียน เปียโน ด้วยตัวเอง

DAY 4 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง ฝึกเปียโนเพลง Lightly Row และ Aunt Rhody

โน้ตเปียโน เพลง Lightly Row

โน้ตเปียโน Lightly Row

โน้ตเปียโนเพลง Lightly Row ในหนังสือหน้าที่ 23 นี้ ยังไม่สมบูรณ์ เป็นแบบฝึกหัดให้เรา เติม เส้นแบ่งห้อง (Bar Lines) เติมตัวหยุดเต็มห้อง (Whole Rest) และเขียนขื่อโน้ตเพลงในกล่องสี่เหลี่ยม (รูปภาพด้านบน ได้เติมสมบูรณ์แล้ว)

ฝึกเปียโนเพลง Lightly Row

การฝึกเพลงนี้ เพื่อให้เราคุ้นเคยกันตัวโน้ต ในบรรทัด 5 เส้น ทั้งมือขวาและมือซ้าย คุ้นเคยกับโน้ตตัวดำ โน้ตตัวขาว โน้ตตัวกลม และเครื่องหมายย้อนไปเริ่มต้นใหม่อีกรอบ ลองศึกษาโน้ตเปียโนให้เข้าใจก่อนเริ่มฝึกซ้อมนะครับ

สามารถ Download โน้ตเปียโน เพลง Lightly Row แบบอื่น ๆ มาฝึกเพิ่มเติม ได้ที่นี่ ครับ

โน้ตเปียโน เพลง Aunt Rhody

โน้ตเปียโน Aunt Rhody

โน้ตเปียโน เพลง Aunt Rhody ในหนังสือหน้า 23 ยังไม่สมบูรณ์ เป็นแบบฝึกหัด ให้เราเติม ขื่อตัวโน้ต ตัวหยุดเต็มห้อง (Whole Rest) เส้นแบบห้อง (Vertical Bars) และ เครื่องหมายเล่นย้อมไปจุดเริ่มต้น (Double Dots) ให้เราทำความเข้าใจกับตัวโน้ต และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ก่อนการฝึกซ้อมครับ (รูปภาพด้านบน ได้เติมสมบูรณ์แล้ว)

การฝึกเปียโน เพลง Aunt Rhody

สามารถฝึกเปียโนง่ายๆ เล่นทั้งมือซ้าย และมือขวา แบบอื่นๆ เพลง Go Tell Aunt Rhody และ Download FREE โน้ตเปียโน ได้ที่นี่

ย้ำกันอีกครั้งนะครับ การเรียนเปียโนด้วยตัวเองให้ประสบความสำเร็จสำหรับมือใหม่ ให้ทำความเข้าใจกับโน้ตเปียโน ก่อนการฝึก เริ่มต้นซ้อมช้า ๆ (ความเร็วประมาณ 60 bpm) ซ้อมหลาย ๆ รอบ และซ้อมทุกวันครับ ขอให้สนุกกับการเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

ถ้าฝึกบทนี้คล่องแล้ว เจอกันในบทต่อไป DAY 5 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก Melodic Intervals ฝึกเพลง AuClaire De La Lune และ Tisket A Tasket ครับ

Leave a Comment