DAY 18 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การพัฒนาทักษะการใช้นิ้วให้เท่าเทียมกัน

Day 18 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง Leschetizky Solution

วันนี้เราฝึกหัดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง มาถึงหน้าที่ 56 และ 57 ขอหนังสือเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course แล้วครับ เนื้อหาการฝึกในวันนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาการพัฒนาการใช้นิ้วมือแต่ละนิ้ว หรือทุกนิ้ว ทั้งมือซ้ายและมือขวา ให้มีทักษะในการเล่นเปียโนที่เท่าเทียมกัน เราจะศึกษาวิธีการของ Leschetizly และแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกบริหารนิ้วมือครับ DAY 18 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การพัฒนาทักษะการใช้นิ้วให้เท่าเทียมกัน ปัญหาการพัฒนาการใช้นิ้วมือให้มีศักยภาพที่เท่าเทียมกัน หลังจากที่เราได้ฝึกหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเองมาระยะหนึ่งแล้ว เราจะพบว่า เราไม่สามารถใช้งาน หรือประสบปัญหารกับการใข้นิ้วมือบางนิ้วทั้งข้างซ้ายและขวา ยากกว่านิ้วอื่น ดูรูปภาพนิ้วมือในหนังสือหน้าที่ 56 เพื่อความเข้าใจ นิ้ว 5 หรือนิ้วก้อย เป็นนิ้วที่เล็กที่สุด และมีกำลังน้อยที่สุด เรามีความจำเป็นต้องบริหารนิ้วก้อยเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความแข็งแรงเท่ากับหรือใกล้เคียงกับนิ้วอื่นๆ นิ้ว 4 หรือนิ้วนาง เป็นนิ้วที่มีความคล่องตัวน้อยกว่านิ้วอื่นๆ เนื่องจากในทางกายภาพของนิ้วมือ จะมีเส้นเอ็นยึดอยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยและนิ้วกลาง เหตุนี้ทำให้การเคลื่อนไหว หรือการใช้นิ้วนางจะไม่ค่อยคล่องตัว นิ้ว … Read more