หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book 3

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred's Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 3

หนังสือเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สำหรับผู้ใหญ่ เล่นนี้ “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 3” เป็นหนังสือการเรียนเปียโนพื้นฐาน ที่ต่อเนื่องมาจาก หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 2“ .. หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับฝึกการเล่นเปียโน ที่นิยมใช้กันมากที่สุดเล่มหนึ่ง หมายเหตุ – หนังสือเล่มนี้ มีขั้นตอนการฝึกเปียโน และบทเพลง เกือบทั้งหมด เหมือนกับ หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 3” ทุกอย่าง .. สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ .. ในหนังสือ All-In-One จะมีการเพิ่มเติมเรื่องทฤษฎีดนตรี และการทำแบบฝึกหัด ด้วยการเขียน ด้วย ซึ่งจะทำให้จำโน้ตเพลงได้เร็วขึ้น Alfred’s … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book 2

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred's Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 2

หนังสือเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สำหรับผู้ใหญ่ เล่นนี้ “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 2” เป็นหนังสือที่ต่อเนื่องมาจาก หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 1“ .. หนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดเล่มหนึ่ง หมายเหตุ – หนังสือเล่มนี้ มีขั้นตอนการฝึกเปียโน และบทเพลง เกือบทั้งหมด เหมือนกับ หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 2” ทุกอย่าง .. สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ .. ในหนังสือ All-In-One จะมีการเพิ่มเติมเรื่องทฤษฎีดนตรี และการทำแบบฝึกหัด ด้วยการเขียน ด้วย ซึ่งจะทำให้จำโน้ตเพลงได้เร็วขึ้น Alfred’s Basic Adult … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book 1

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred's Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 1

ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ ที่ต้องการจะฝึกเล่นเปียโน หรือเรียนเปียโนด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้น และไม่มีประสบการณ์การเล่นเปียโนมาก่อน ผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับ .. หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 1″ .. หนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดเล่มหนึ่ง คะแนนรีวิวระดับ 5 ดาวครับ และมีผู้เรียนเลือกใช้เรียนเปียโนเป็นหนังสือเล่มแรก ไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน ทั่วโลกครับ หมายเหตุ – หนังสือเล่มนี้ มีขั้นตอนการฝึกเปียโน และบทเพลง เกือบทั้งหมด เหมือนกับ หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 1” ทุกอย่าง .. สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ .. ในหนังสือ All-In-One จะมีการเพิ่มเติมเรื่องทฤษฎีดนตรี และการทำแบบฝึกหัด ด้วยการเขียน ด้วย ซึ่งจะทำให้จำโน้ตเพลงได้เร็วขึ้น Alfred’s … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 3

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 3 Book

หนังสือเล่มนี้ “Alfred’s Basic Adult All-in-One Course, Level 3: Lesson * Theory * Solo” เป็นหนังสือเรียนเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ต่อเนื่องมาจากเล่มแรก (Level 1) และเล่มที่สอง (Level 2) รูปแบบของหนังสือยังเป็นแนวเดียวกัน คือมีการเรียนทฤษฎีดนตรี การฝึกเทคนิค และฝึกบทเพลง เนื้อหาจะยากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ในเล่มนี้เราจะได้ฝึกเล่นเพลง Come Back to Sorrento, Fur Elise และ Serenade เป็นต้น สำหรับคนจะเริ่มเรียนเปียโน หรือนักเปียโนมือใหม่ ต้องไปเริ่มต้นที่ Alfred’s Basic Adult All-in-One Course, Level 1 และ Level 2 ก่อนนะครับ .. สำหรับคนที่เรียนจบเล่นแรกแล้ว เรามาต่อกันที่เล่มที่ … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 2

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 2 Book

หนังสือเล่มนี้ “Alfred’s Basic Adult All-in-One Course, Level 2: Lesson * Theory * Solo” เป็นหนังสือเรียนเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ต่อเนื่องมาจากเล่มแรก (Level 1) รูปแบบของหนังสือยังเป็นแนวเดียวกัน คือมีการเรียนทฤษฎีดนตรี การฝึกเทคนิค และฝึกบทเพลง เนื้อหาจะยากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ สำหรับคนจะเริ่มเรียนเปียโน หรือนักเปียโนมือใหม่ ต้องไปเริ่มต้นที่ Alfred’s Basic Adult All-in-One Course, Level 1 ก่อนนะครับ .. สำหรับคนที่เรียนจบเล่นแรกแล้ว เรามาต่อกันที่เล่มที่ 2 กันเลย Alfred’s Basic Adult All-in-One Course, Level 2: Lesson * Theory * Solo Title: Alfred’s … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 1

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 Book

หนังสือเล่มนี้ “Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Level 1” เป็นหนังสือเรียนเปียโนด้วยตัวเอง เล่มแรกที่จะแนะนำครับ สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนเปียโนมาก่อน เริ่มต้นจากเล่มนี้เลยครับ หนังสือชุดนี้ เริ่มพิมพ์ครั้งแรกในปี 1983 มีพิพม์ซ้ำและมีการปรับปรุงมาเรื่อย ๆ จนมาถึงปัจจุบัน แน่นอนครับ เนื้อหาของหนังสือต้องมีคุณภาพจริง ๆ จึงสามารถอยู่ในตลาดได้ร่วม 40 ปี ปัจจุบันเป็นหนังสือเรียนเปียโนที่ขายดีที่สุด และนิยมใช้ในการฝึกเรียนเปียโนทั่วโลก Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1: Adult All-In-One Course Title: Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1: Adult All-In-One Course: Lesson * Theory * Technic Authors: Willard A. … Read more