หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 2

หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 2

หนังสือ Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 2 เขียนโดย Nancy และ Randall Faber เป็นหนังสือเรียนเปียโน ขึ้นพื้นฐาน ที่ต่อเนื่องมาจากหนังสือ Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 เป็นหนังสือฝึกเปียโน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเล่มหนี่งทั่วโลก สำหรับผู้ใหญ่ สามารถมานำมาใช้ เรียนเปียโนด้วยตัวเองได้ หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ออกแบบมา สำหรับครูเพื่อใช้สอนเปียโนสำหรับผู้ใหญ่ แต่เนื่องจาก ปัจจุบันมีสื่อการสอนมากมายบนอินเตอร์เนท และ YouTube .. ทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ ประกอบการฝึก มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ได้อย่างดี Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 2 Book Title: Adult Piano Adventures All-in-One … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1

หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1

หนังสือ Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 เขียนโดย Nancy และ Randall Faber เป็นหนังสือเรียนเปียโน ขึ้นพื้นฐาน หรือเป็นหนังสือเรียนเปียโนเล่มแรก สำหรับผู้เริ่มต้น ที่ไม่เคยเรียนเปียโนมาก่อน ที่ได้รับความนิยมมากทั่วโลกเล่มหนึ่ง สำหรับผู้ใหญ่ สามารถมานำมาใช้ เรียนเปียโนด้วยตัวเอง หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ได้ออกแบบมา สำหรับครูเพื่อใช้สอนเปียโนสำหรับผู้ใหญ่ แต่เนื่องจาก ปัจจุบันมีสื่อการสอนมากมายบนอินเตอร์เนท และ YouTube .. ทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ ประกอบการฝึก มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ได้อย่างดี Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 Book Title: Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1: Lessons – Technique – … Read more