หนังสือฝึกเปียโน HANON: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano

หน้งสือฝึกเปียโน Hanon The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano

แนะนำ หนังสือฝีกเปียโน ด้านเทคนิค ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลก หนังสือบทฝึก “Hanon: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano” เป็นแบบฝึกหัดสำหรับนักเปียโนทุกคน ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง (Intermediate / Advanced) มีทั้งหมด 60 แบบฝึกหัด เป็นการฝึกความแข็งแรงของนิ้วมือ ฝึก Scales ฝึก Arpeggios ฝึก Tremolos และเทคนิคการเล่นเปียโนอื่น ๆ HANON: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano Book Title: Hanon: The Virtuoso Pianist in Sixty Exercises for the Piano (SCHIRMER’S LIBRARY OF … Read more