DAY 10 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต B มือซ้าย คอร์ด C Major และ G7

วันนี้เป็นวันที่ 10 ครับ ที่เราฝึกเปียโนกัน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course ซึ่งมาถึงหน้าที่ 34 และ 35 แล้วครับ

วันนี้เราจะฝึกการเล่นโน้ตตัวที (B) สำหรับมือซ้าย ฝึกการเล่นคอร์ด C Major และคอร์ด G7 สำหรับมือซ้าย เรียนรู้เรื่อง โน้ตโยงเสียง (Tied Notes) และฝึกเพลง Merrily We Roll Along และเพลง Largo (from “The New World”, หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Going Home”) ครับ

DAY 10 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต B มือซ้าย คอร์ด C Major และ G7

Day 10 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

โน้ตตัวที (B) สำหรับมือซ้าย

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง B for Left Hand

ศึกษาจากรูปภาพ ตำแหน่งโน้ต B สำหรับมือซ้าย บนบรรทัด 5 เส้น และบนแป้นคีย์เปียโน (แป้นสีขาวอยู่ด้านซ้ายของโน้ตตัว C) ในหนังสือหน้าที่ 34 จะมีแบบฝึกหัด ฝึกการเล่นโน้ต B กับโน้ตตัวอื่นๆ ฝึกการเล่นโน้ตแต่ละตัวให้คล่องครับ

คอร์ด C Major และคอร์ด G7 มือซ้าย

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง C Major and G7 Chords

วันนี้เรามาทบทวนการจับคอร์ดมือซ้าย คอร์ด C Major (ประกอบด้วยโน้ต C E และ G) และฝึกเพิ่มเติมคอร์ท G7 (ประกอบด้วยโน้ต B F และ G)

ศึกษาจากรูปภาพ ตำแหน่งของคอร์ด C Major และคอร์ด G7 บนแป้นคีย์เปียโน การใช้นิ้ว และตำแหน่งของตัวโน้ตสำหรับคอร์ดทั้งสอง บนบรรทัด 5 เส้น

ในหน้งสือหน้าที่ 34 จะมีแบบฝึกหัด สำหรับฝึก การเปลี่ยนคอร์ด C ไป G7 ไป C ฝึกเล่นซ้ำๆ หลายๆ รอบ เพื่อความคล่อง ก่อนนำคอร์ดทั้งสองไปเล่นในเพลงครับ

โน้ตโยงเสียง (Tied Notes)

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตโยงเสียง Tied Notes

โน้ตโยงเสียง หรือ Tied Notes เป็นโน้ตตัวเดียวกัน ที่ถูกโยังด้วยเส้นโค้ง เป็นการรวมเสียงของตัวโน้ตให้ยาวขึ้น (นานขึ้น) โดยไม่ต้องยกคีย์เปียโน (ไม่ต้องเล่นโน้ตตัวท้ายซ้ำ)

โน้ตเปียโน เพลง Merrily We Roll Along

โน้ตเปียโน Merrily We Roll Along - Piano Sheet Music

จังหวะของเพลง Merrily We Roll Along เป็น 4/4 และเล่นเสียงดังปานกลาง (mf) สำหรับมือขวา เล่นเสียงเบา (p) สำหรับมือซ้าย

เพลงนี้ จะการฝึกการเปลี่ยนไปมา ระหว่าง คอร์ด C Major และคอร์ด G7 รวมทั้งการใช้ Tied Notes สำหรับคอร์ด C Major ในเพลงห้องที่ 1 และห้องที่ 2 (โดยการ กดคอร์ด C Major ค้างไว้ทั้งในห้องที่ 1 และ 2) และยังมี Tied Notes ในห้องที่ 5 และ 6

สังเกตุการเขียนขื่อคอร์ด ตรงกับการจับคอร์ด อยู่ด้านบนของบรรทัด 5 เส้นครับ

ฝึกเพลง Merrily We Roll Along

โน้ตเปียโน เพลง Largo (from “The New World”) หรือ “Going Home”

โน้ตเปียโน Largo from The New World - Piano Sheet Music

จังหวะของเพลง Largo เป็น 4/4 เล่นที่ความเร็ว Slow (ประมาณ 60 BPM) มือขวาเล่นเสียงดังปานกลาง (mf) มือซ้ายเล่นเสียงเบา (p) มีการใช้ Tied Notes สำหรับคอร์ด C Major ในห้องที่ 1 และ 2 ห้องที่ 5 และ 6 และมีการใช้ Tied Noted สำหรับคอร์ด G7 ในห้องที่ 3 และ 4

ให้ศึกษาโน้ตเปียโนในรายละเอียด และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ก่อนการฝึกครับ

ฝึกเพลง Largo

เริ่มฝึกที่ความเร็วช้าๆ (ประมาณ 60 BPM) หลังจากฝึกเล่นโน้ต B การใช้คอร์ดสำหรับมือซ้ายได้คล่องแล้ว วันต่อไป วันที่ 11 เราจะฝึกการเล่นโน้ตที (B) สำหรับมือขวา การใช้คอร์ด C Major และคอร์ด G7 มือขวา และฝึกเพลง Mary Ann กันครับ

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

ดูการฝึกเปียโนด้วยตัวเอง วันอื่นๆ ได้ที่นี่ครับ

Leave a Comment