DAY 18 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การพัฒนาทักษะการใช้นิ้วให้เท่าเทียมกัน

Day 18 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง Leschetizky Solution

วันนี้เราฝึกหัดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง มาถึงหน้าที่ 56 และ 57 ขอหนังสือเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course แล้วครับ

เนื้อหาการฝึกในวันนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาการพัฒนาการใช้นิ้วมือแต่ละนิ้ว หรือทุกนิ้ว ทั้งมือซ้ายและมือขวา ให้มีทักษะในการเล่นเปียโนที่เท่าเทียมกัน เราจะศึกษาวิธีการของ Leschetizly และแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกบริหารนิ้วมือครับ

DAY 18 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง การพัฒนาทักษะการใช้นิ้วให้เท่าเทียมกัน

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง A Leschetizky Solution

ปัญหาการพัฒนาการใช้นิ้วมือให้มีศักยภาพที่เท่าเทียมกัน

หลังจากที่เราได้ฝึกหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเองมาระยะหนึ่งแล้ว เราจะพบว่า เราไม่สามารถใช้งาน หรือประสบปัญหารกับการใข้นิ้วมือบางนิ้วทั้งข้างซ้ายและขวา ยากกว่านิ้วอื่น

ดูรูปภาพนิ้วมือในหนังสือหน้าที่ 56 เพื่อความเข้าใจ

  • นิ้ว 5 หรือนิ้วก้อย เป็นนิ้วที่เล็กที่สุด และมีกำลังน้อยที่สุด เรามีความจำเป็นต้องบริหารนิ้วก้อยเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความแข็งแรงเท่ากับหรือใกล้เคียงกับนิ้วอื่นๆ
  • นิ้ว 4 หรือนิ้วนาง เป็นนิ้วที่มีความคล่องตัวน้อยกว่านิ้วอื่นๆ เนื่องจากในทางกายภาพของนิ้วมือ จะมีเส้นเอ็นยึดอยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยและนิ้วกลาง เหตุนี้ทำให้การเคลื่อนไหว หรือการใช้นิ้วนางจะไม่ค่อยคล่องตัว
  • นิ้ว 3 หรือนิ้วกลาง เป็นนิ้วที่มีความคล่องตัวสูงที่สุด เป็นนิ้วที่เราสามารถใช้งานได้ง่าย และมีพลัง
  • นิ้ว 2 หรือนิ้วชี้ จะเหมือนกับนิ้วกลาง คือมีความคล่องตัวและมีพลังมาก ไม่มีปัญหากับการใช้นิ้วนี้
  • นิ้ว 1 หรือนิ้วหัวแม่มือ ทางกายภาพได้ถูกออกแบบให้เหมาะกับการขยับลงมากกว่าที่จะขยับเข้าไปข้างใน และการเล่นเปียโนต้องใช้ด้านข้างของนิ้วหัวแม่มือ ทำให้มีความงุ่มง่ามมากกว่านี้อื่นๆ

วิธีการของ Leschetizky

จากปัญหาเรื่องศักยภาพของนิ้วมือแต่ละนิ้วที่กล่าวมา Theodor Leschetizky (1830-1915) ได้คิดวิธีการพัฒนา หรือเพิ่มศักยภาพของนิ้วมือทุกนิ้ว ให้มีทักษะในการใช้เล่นเปียโน ให้เท่าเทียบหรือใกล้เคียงกัน โดยวิธีการบริหารนิ้วมือ วิธีนี้เรียกว่า A Leschetizky Solution ซึ่งมีวิธีการดังนี้คือ (ดูโน้ตเปียโน ในหนังสือหน้าที่ 57 เพื่อความเข้าใจและฝึกฝน)

  1. วางมือในตำแหน่ง G Position ในโน้ตห้องแรก มือขวา ให้กดนิ้วทั้ง 5 นิ้ว ตัวโน้ต G A B C D ค้างไว้ แล้วยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นมาในระดับปรกติ กดนิ้วหัวแม่มือลงไปแล้วค้างไว้สักครู่ (กดโน้ตตัว G) แล้วยกขึ้นอีกครั้ง ทำซ้ำสำหรับโน้ตห้องแรก
  2. ในโน้ตห้องที่สอง ก็เหมือนกัน โดยการกดนิ้วที้ง 5 นิ้วค้างไว้ แล้วยกนิ้วชี้ขึ้นมา แล้วกดลงไปค้างไว้ (กดโน้ตตัว A) แล้วทำซ้ำในห้องที่สอง
  3. ในโน้ตห้องที่สาม ทำเหมือนกัน แต่ใช้นิ้วกลางสำหรับกดโน้ตตัว B
  4. โน้ตห้องถัดมา ทำแบบเดียวกัน แต่ใช้นิ้วนาง กดโน้ตตัว C สำหรับนิ้วนาง ให้ยกนิ้วสูงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  5. ในโน้ตห้องสุดท้าย ทำแบบเดียวกัน แต่ใช้นิ้วก้อย กดโน้ตตัว D ให้ยกนิ้วสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่นเดียวกันนิ้วนาง

ระหว่างการฝึกบริหารนิ้ว ให้วางนิ้วให้มีลักษณะโค้งตลอดเวลา สำหรับมือซ้าย ทำแบบเดียวกับการบริหารนิ้วมือด้านขวา ดูโน้ตมือซ้ายประกอบ เพื่อความเข้าใจในการใช้นิ้วต่างๆ กับตัวโน้ตแต่ละตัว

การฝึก A Leschetizky Solution

การบริหารนิ้วนี้ ความทำทุกวันก่อนการฝึก โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ หรือผู้เริ่มต้น การฝึกบริหารให้นิ้วมือมีพลังในการเล่นเปียโนมีความสำคัญมากๆ โดยเฉพาะนิ้วนางและนิ้วก้อย

การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

การฝึกวันต่อไป วันที่ 19 เราจะศึกษาเรื่องคอร์ด C Major และ D7 สำหรับการเล่นมือซ้าย พร้อมกับฝึกเปียโนเพลง The Cuckoo กันครับ

Leave a Comment