หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน CZERNY - Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op 599

แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเอง อีกเล่มครับ หนังสือเล่มนี้ “CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599” เขียนโดย Carl Czerny เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลก อีกเล่มหนึ่งครับ เหมาะสำหรับนักเปียโนขั้นกลางและขั้นสูง หรือนักเปียโนมือใหม่ ที่มีประสบการณ์ การเล่นเปียโนมา ประมาณ 1-2 ปี สามารถอ่านโน้ต และใช้นิ้วได้อย่างถูกต้อง หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599 Booktitle: CZERNY – Practical Method For Beginners On The Pianoforte Op.599 (SCHIRMER’S LIBRARY … Read more

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano

หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT Op 16 Preparatory Exercises for the Piano 2

แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ หนังสือเล่มนี้ “SCHMITT Op.16 Preparatory Exercises for the Piano” เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลก อีกเล่มหนึ่งครับ เหมาะสำหรับนักเปียโนขั้นกลางและขั้นสูง หรือนักเปียโนมือใหม่ ที่มีประสบการณ์ การเล่นเปียโนมา ประมาณ 1-2 ปี สามารถอ่านโน้ต และใช้นิ้วได้อย่างถูกต้อง หนังสือฝีกเทคนิคเปียโน SCHMITT – Preparatory Exercises, Op.16 for the Piano Booktitle: SCHMITT – Preparatory Exercises, Op.16 for the Piano (SCHIRMER’S LIBRARY OF MUSICAL CLASSICS Vol.434) Authors: Aloys Schmitt Series: Schirmer’s Library of … Read more

หนังสือฝึกเปียโน Alfred’s Piano Technique: The Complete Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences

หนังสือฝีกเปียโน Alfreds Piano Technique The Complete Book of Scales Chords Arpeggios Cadences

ถ้าคุณถามนักเปียโนมืออาชีพว่า “ทำอย่างไร ถึงจะเล่นเปียโนได้เก่ง ไพเราะ” .. เค้าก็จะถามกลับมาว่า “คุณฝีก scales มากแค่ไหนละ” แนะนำหนังสือฝึกเทคนิคเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ หนังสือเล่มนี้ “The Complete Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences” เป็นหนังสือสำหรับฝึกเทคนิค การเล่นเปียโน ที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเปียโนมือใหม่ หรือมืออาชีพ ไม่ว่าจะเพิ่มเริ่มต้นหัดเล่นเปียโน หรือมีประสบการณ์ในการเล่นเปียโนมาหลายปีแล้วก็ตาม การฝึกเทคนิคการเล่นเปียโน ทั้งในเรื่องของScales, Chords, และ Arpeggios เป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้สามารถเล่นเปียโนได้ดี จำเป็นต้องมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกวัน หนังสือฝึกเปียโน Alfred’s Basic Piano Library: The Complete Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences Booktitle: The Complete Book … Read more

หนังสือฝึกเปียโน HANON: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano

หน้งสือฝึกเปียโน Hanon The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano

แนะนำ หนังสือฝีกเปียโน ด้านเทคนิค ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลก หนังสือบทฝึก “Hanon: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano” เป็นแบบฝึกหัดสำหรับนักเปียโนทุกคน ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง (Intermediate / Advanced) มีทั้งหมด 60 แบบฝึกหัด เป็นการฝึกความแข็งแรงของนิ้วมือ ฝึก Scales ฝึก Arpeggios ฝึก Tremolos และเทคนิคการเล่นเปียโนอื่น ๆ HANON: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for Piano Book Title: Hanon: The Virtuoso Pianist in Sixty Exercises for the Piano (SCHIRMER’S LIBRARY OF … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 2

หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 2

หนังสือ Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 2 เขียนโดย Nancy และ Randall Faber เป็นหนังสือเรียนเปียโน ขึ้นพื้นฐาน ที่ต่อเนื่องมาจากหนังสือ Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 เป็นหนังสือฝึกเปียโน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเล่มหนี่งทั่วโลก สำหรับผู้ใหญ่ สามารถมานำมาใช้ เรียนเปียโนด้วยตัวเองได้ หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ออกแบบมา สำหรับครูเพื่อใช้สอนเปียโนสำหรับผู้ใหญ่ แต่เนื่องจาก ปัจจุบันมีสื่อการสอนมากมายบนอินเตอร์เนท และ YouTube .. ทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ ประกอบการฝึก มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ได้อย่างดี Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 2 Book Title: Adult Piano Adventures All-in-One … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1

หนังสือเรียนเปียโน Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1

หนังสือ Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 เขียนโดย Nancy และ Randall Faber เป็นหนังสือเรียนเปียโน ขึ้นพื้นฐาน หรือเป็นหนังสือเรียนเปียโนเล่มแรก สำหรับผู้เริ่มต้น ที่ไม่เคยเรียนเปียโนมาก่อน ที่ได้รับความนิยมมากทั่วโลกเล่มหนึ่ง สำหรับผู้ใหญ่ สามารถมานำมาใช้ เรียนเปียโนด้วยตัวเอง หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ได้ออกแบบมา สำหรับครูเพื่อใช้สอนเปียโนสำหรับผู้ใหญ่ แต่เนื่องจาก ปัจจุบันมีสื่อการสอนมากมายบนอินเตอร์เนท และ YouTube .. ทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ ประกอบการฝึก มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ได้อย่างดี Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1 Book Title: Adult Piano Adventures All-in-One Course Book 1: Lessons – Technique – … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book 3

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred's Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 3

หนังสือเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สำหรับผู้ใหญ่ เล่นนี้ “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 3” เป็นหนังสือการเรียนเปียโนพื้นฐาน ที่ต่อเนื่องมาจาก หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 2“ .. หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับฝึกการเล่นเปียโน ที่นิยมใช้กันมากที่สุดเล่มหนึ่ง หมายเหตุ – หนังสือเล่มนี้ มีขั้นตอนการฝึกเปียโน และบทเพลง เกือบทั้งหมด เหมือนกับ หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 3” ทุกอย่าง .. สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ .. ในหนังสือ All-In-One จะมีการเพิ่มเติมเรื่องทฤษฎีดนตรี และการทำแบบฝึกหัด ด้วยการเขียน ด้วย ซึ่งจะทำให้จำโน้ตเพลงได้เร็วขึ้น Alfred’s … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book 2

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred's Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 2

หนังสือเรียนเปียโนด้วยตัวเอง สำหรับผู้ใหญ่ เล่นนี้ “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 2” เป็นหนังสือที่ต่อเนื่องมาจาก หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 1“ .. หนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดเล่มหนึ่ง หมายเหตุ – หนังสือเล่มนี้ มีขั้นตอนการฝึกเปียโน และบทเพลง เกือบทั้งหมด เหมือนกับ หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 2” ทุกอย่าง .. สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ .. ในหนังสือ All-In-One จะมีการเพิ่มเติมเรื่องทฤษฎีดนตรี และการทำแบบฝึกหัด ด้วยการเขียน ด้วย ซึ่งจะทำให้จำโน้ตเพลงได้เร็วขึ้น Alfred’s Basic Adult … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book 1

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred's Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 1

ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ ที่ต้องการจะฝึกเล่นเปียโน หรือเรียนเปียโนด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้น และไม่มีประสบการณ์การเล่นเปียโนมาก่อน ผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับ .. หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course, Lesson Book Level 1″ .. หนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดเล่มหนึ่ง คะแนนรีวิวระดับ 5 ดาวครับ และมีผู้เรียนเลือกใช้เรียนเปียโนเป็นหนังสือเล่มแรก ไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน ทั่วโลกครับ หมายเหตุ – หนังสือเล่มนี้ มีขั้นตอนการฝึกเปียโน และบทเพลง เกือบทั้งหมด เหมือนกับ หนังสือเรียนเปียโน “Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 1” ทุกอย่าง .. สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ .. ในหนังสือ All-In-One จะมีการเพิ่มเติมเรื่องทฤษฎีดนตรี และการทำแบบฝึกหัด ด้วยการเขียน ด้วย ซึ่งจะทำให้จำโน้ตเพลงได้เร็วขึ้น Alfred’s … Read more

หนังสือเรียนเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course All-In-One Book 3

หนังสือ เรียนเปียโน ด้วยตัวเอง Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 3 Book

หนังสือเล่มนี้ “Alfred’s Basic Adult All-in-One Course, Level 3: Lesson * Theory * Solo” เป็นหนังสือเรียนเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ต่อเนื่องมาจากเล่มแรก (Level 1) และเล่มที่สอง (Level 2) รูปแบบของหนังสือยังเป็นแนวเดียวกัน คือมีการเรียนทฤษฎีดนตรี การฝึกเทคนิค และฝึกบทเพลง เนื้อหาจะยากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ในเล่มนี้เราจะได้ฝึกเล่นเพลง Come Back to Sorrento, Fur Elise และ Serenade เป็นต้น สำหรับคนจะเริ่มเรียนเปียโน หรือนักเปียโนมือใหม่ ต้องไปเริ่มต้นที่ Alfred’s Basic Adult All-in-One Course, Level 1 และ Level 2 ก่อนนะครับ .. สำหรับคนที่เรียนจบเล่นแรกแล้ว เรามาต่อกันที่เล่มที่ … Read more